Ostatnia aktualizacja strony: 17.07.2024, 12:25

Decyzje środowiskowe

GOS.6220.2.2017.XVII

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia znak GOS.6220.2.2017.XVII z dnia 16 maja 2024 roku wznawiającego postępowanie w sprawie zakończonej postanowieniem Prezydenta Miasta Legnicy znak GOS.6220.2.2017.XVII z dnia 16.10.2017 r. dot. odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel nr BT30651 LEGNICA KARTUZY”, realizowanego na działce nr 437, obr. Kartuzy m. Legnica

Metadane

Data publikacji : 20.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Natalia Stankiewicz Wydział Środowiska i Gospodarowania Odpadami
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Rzeszut Wydział Środowiska i Gospodarki Odpadami

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL