Ostatnia aktualizacja strony: 24.04.2024, 15:28

Decyzje środowiskowe

GOS.6220.15.2023.XVII

Zawiadomienie o wystąpieniu do organu opiniującego w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne oraz odzysk odpadów”, planowanego do realizacji na terenie nieruchomości nr 26, obr. Pawice m. Legnica

Metadane

Data publikacji : 15.02.2024
Data modyfikacji : 20.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Korzun
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Rzeszut Wydział Środowiska i Gospodarki Odpadami
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Korzun

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL