Ostatnia aktualizacja strony: 25.04.2024, 10:41

Decyzje środowiskowe

GOS.6220.49.2022.XVII

Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z obsługą komunikacyjną, parkingami podziemnymi i instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi na działkach o nr ewid. 3/1, 4/7, 71, 72, 73, 74 AM-1, obręb 0023 Bartniki w Legnicy"

Metadane

Data publikacji : 03.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Natalia Stankiewicz Wydział Środowiska i Gospodarowania Odpadami
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Rzeszut Wydział Środowiska i Gospodarki Odpadami

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL