Ostatnia aktualizacja strony: 22.05.2024, 15:23

Decyzje środowiskowe

GOS.6220.49.2022.XVII

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu przez RDOŚ do dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z obsługą komunikacyjną, parkingami podziemnymi i instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi na działkach o nr ewid. 3/1, 4/7, 71, 72, 73, 74 AM-1, obręb 0023 Bartniki w Legnicy”

Metadane

Data publikacji : 07.12.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Natalia Stankiewicz Wydział Środowiska i Gospodarowania Odpadami
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Steiner Wydział Środowiska i Gospodarowania Odpadami

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL