Ostatnia aktualizacja strony: 25.04.2024, 13:30

Decyzje środowiskowe

GOS.6220.15.2023.XVII

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu przez RDOŚ do 22.12.2023 r. w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne oraz odzysk odpadów”, planowanego do realizacji na terenie nieruchomości o nr ewid. 26, obr. Pawice m. Legnica

Metadane

Data publikacji : 31.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Natalia Stankiewicz Wydział Środowiska i Gospodarowania Odpadami
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Steiner Wydział Środowiska i Gospodarowania Odpadami

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL