Ostatnia aktualizacja strony: 18.05.2024, 07:48

Decyzje środowiskowe

GOS.6220.19.2023.XVII

Zawiadomienie o wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa samoobsługowej myjni samochodowej, 6 – stanowiskowej wraz z kontenerem stróżówki, kontenerem do mycia psów, naziemnym zbiornikiem gazu LPG 6,4 m3 i niezbędną infrastrukturą techniczną”, planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. 178/4 i 178/5, obr. Piekary Osiedle m. Legnica.

Metadane

Data publikacji : 16.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Natalia Stankiewicz Wydział Środowiska i Gospodarowania Odpadami
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Steiner Wydział Środowiska i Gospodarowania Odpadami

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL