Ostatnia aktualizacja strony: 27.09.2023, 14:05

Decyzje środowiskowe

Środa, 26 kwietnia 2023

GOS.6220.7.2023.XVII

Zawiadomienie o wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie „Zespołu elektrowni fotowoltaicznych–Pątnów Legnica o szacowanej – całkowitej mocy zainstalowanej w jednostce/jednostkach do 10 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą” planowanego na terenie nieruchomości 49/1, 49/8, 49/9, 49/12, 49/13, 49/14, 49/15, 49/16, 49/17, 49/18, 49/19, obr. Pątnów m. Legnica

Metadane

Data publikacji : 26.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Natalia Stankiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Steiner Wydział Środowiska i Gospodarowania Odpadami
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL