Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/ochrona-srodowiska/decyzje-srodowiskowe/30511,GOS6220402022-decyzja.html
23.07.2024, 19:16

GOS.6220.40.2022 decyzja

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG wraz
z infrastrukturą towarzyszącą”
- planowanego do realizacji na terenie działki nr ew 23/22 obręb Bartoszów m, Legnica gmina Legnica

Metadane

Data publikacji : 27.02.2023
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dominika Dufrat Wydział Środowiska i Gospodarowania Odpadami
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Rzeszut Wydział Środowiska i Gospodarki Odpadami

Opcje strony