Ostatnia aktualizacja strony: 09.06.2023, 11:14

Decyzje środowiskowe

Poniedziałek, 27 lutego 2023

GOS.6220.40.2022 decyzja

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG wraz
z infrastrukturą towarzyszącą”
- planowanego do realizacji na terenie działki nr ew 23/22 obręb Bartoszów m, Legnica gmina Legnica

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 27.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dominika Dufrat
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Rzeszut Wydział Środowiska i Gospodarki Odpadami
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL