Ostatnia aktualizacja strony: 08.12.2023, 14:08

Decyzje środowiskowe

Czwartek, 23 lutego 2023

GOS.6220.49.2022.XVII

Zawiadomienie - obwieszczenie o przedłużeniu terminu przez RDOŚ do 29.03.2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z obsługą komunikacyjną, parkingami podziemnymi i instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi na działkach o nr ewid. 3/1, 4/7, 71, 72, 73, 74 AM-1, obręb 0023 Bartniki w Legnicy”

Metadane

Data publikacji : 23.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Natalia Stankiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Jastrzębska Wydział Środowiska i Gospodarowania Odpadami
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL