Ostatnia aktualizacja strony: 18.05.2024, 07:48

Zasady udzielania pomocy

Informacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Zasady udzielania pomocy

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej reguluje ważne kwestie dotyczące udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

Dla kogo?
Pomoc mogą otrzymać osoby uprawnione, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona przez uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej  lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stawnie ponieść kosztow odpłatnej pomocy prawnej.

Co obejmuje pomoc?
Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się  postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjmym;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • nieodpłanej mediacji;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Jaki zakres prawa obejmuje pomoc?
Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy;
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • prawa cywilnego;
 • prawa karnego;
 • prawa administracyjnegp z wyjątkiem prawa podatkowego;
 • prawa ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej;
 • prawa rodzinnego;
 • prawa podatkowego.

.

Metadane

Data publikacji : 03.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogusław Żuchowski
Osoba udostępniająca informację:
Kondusza Wojciech

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL