Ostatnia aktualizacja strony: 01.03.2024, 15:13

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej:
 2. Zdjęcie (tło jasnobiałe) o wymiarach 2,5 x 3,0 cm, odzwierciedlający aktualny wizerunek osoby w chwili składania wniosku o wydanie legitymacji.

W przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną, pełnomocnika lub opiekuna prawnego dodatkowo należy dołączyć:

 • upoważnienie do złożenia wniosku o wydanie legitymacji;
 • kserokopia postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego / kuratora.

Do wglądu:

 • dokument tożsamości wnioskodawcy
 • orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Dokumenty można złożyć w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Legnicy,
ul. Zielona 13of, parter, pokój nr 1, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 14:30

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  (Dz. U. z 2024 r. poz. 44)
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania
  o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2021 r. poz. 857)

Metadane

Data publikacji : 18.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Urszula Ganske

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL