Ostatnia aktualizacja strony: 01.03.2024, 15:13

Karta parkingowa

Karta parkingowa

 

Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej

 

Kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej wydaje się na podstawie orzeczenia
Miejskiego/Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ze wskazaniem WYMAGA w pkt. 9 orzeczenia

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie karty parkingowej
 2. Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (do wglądu)
 3. Zdjęcie na białym tle odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.
 4. Dowód wniesienia opłaty (oryginał)

Dokumenty składa osobiście wnioskodawca w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Legnicy
ul. Zielona 13of, pokój nr 1.

Uwaga: Stawiennictwo osobiste wnioskodawcy jest NIEZBĘDNE w celu złożenia „wzoru podpisu”.

Opłaty:

21 zł płatne: w kasach Urzędu Miasta Legnicy lub na rachunek

Bank Pekao S. A. I/O Legnica Nr 77 1240 1473 1111 0000 2521 2053

w tytule przelewu: imię i nazwisko wnioskodawcy z dopiskiem karta parkingowa

 

Karta parkingowa dla placówki

 

Kartę parkingową wydaje się placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych,
mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Kartę parkingową placówce wydaje się na okres 3 lat.

Wymagane dokumenty dla placówek:

 1. Wniosek o wydanie karty parkingowej
 2. Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu
 3. Dowód wniesienia opłaty (oryginał)

Wniosek placówki składa osoba upoważniona do reprezentowania placówki

Opłaty:

21 zł płatne: w kasach Urzędu Miasta Legnicy lub na rachunek

Bank Pekao S. A. I/O Legnica Nr 77 1240 1473 1111 0000 2521 2053

w tytule przelewu: nr rejestracyjny pojazdu z dopiskiem karta parkingowa

Dokumenty można złożyć w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Legnicy,
ul. Zielona 13of, parter, pokój nr 1, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 14:30

Podstawa prawna:

 • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  (Dz. U. z 2024 r. poz. 44)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r.
  w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (t.j. Dz.U.2022.1611)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty
  za wydawanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz.U.poz.843)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek
  uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz.U.2014.818)

Metadane

Data publikacji : 18.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Urszula Ganske

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL