Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/miejski-konserwator-zab/dotacje-z-budzetu-miast/21257,Zasady-udzielania-dotacji-na-prace-konserwatorskie-restauratorskie-i-roboty-budo.html
21.06.2024, 18:57

Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane

Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Legnicy, sposobu jej rozliczania, kontroli wykonania zadania oraz postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji

Od stycznia 2019 r. obowiązują zmienione zasady udzielania dotacji na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Podstawą udzielania dotacji jest podjęta uchwała Nr LI/548/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu miasta Legnicy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Legnicy, sposobu jej rozliczania, kontroli wykonania zadania oraz postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji.

Nabór wniosków będzie trwał od 2 do 31 stycznia roku budżetowego.

Ubiegając się o dotację należy złożyć wniosek na formularzu, który dołączono poniżej.

Wnioski należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Legnica.

Poniżej do pobrania uchwała oraz formularze wniosku i rozliczenia dotacji.

 

Zapraszamy do składania wniosków.

 

Pliki do pobrania:

  1. Uchwała nr LI/548/18 z dnia 24 września 2018 r.
  2. Uchwała nr IV/61/19 z dnia 28 stycznia 2019 r.
  3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Legnicy nr 85/PM/19 z dnia 30 stycznia 2019 r.
  4. Wniosek o udzielenie dotacji 
  5. Rozliczenie dostacji  - załącznik nr 2 do uchwały

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 21.12.2018
Data modyfikacji : 17.01.2020
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Tyzenhauz Miejski Konserwator Zabytków
Osoba udostępniająca informację:
Maria Tyzenhauz Miejski Konserwator Zabytków
Osoba modyfikująca informację:
Maria Tyzenhauz

Opcje strony