Ostatnia aktualizacja strony: 08.12.2022, 15:30

Ogłoszenia

Środa, 23 maja 2018

 

Szanowni Państwo!

 

Działając na podstawie §4 ust.3 pkt.6 uchwały Nr XLIII/450/14 z dnia 31 marca 2014 roku Rady Miejskiej Legnicy w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Legnicy oraz nadania jej statutu pragnę serdecznie zaprosić do udziału w III Forum Wyborczym Legnickich Seniorów, które odbędzie się 19 czerwca
o godz.11.00 w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy ul. Jordana 17 w Legnicy.

Informacje na temat wyborów, w tym formularz rejestracyjny są dostępne na stronie internetowej www.legnica.eu (w zakładce Strefa Seniora). Formularz znajduje się także do pobrania w sekretariacie Prezydenta Miasta (Urząd Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8, pok.201).

 

Osoby zainteresowane udziałem w Forum proszone są o kontakt do 18 czerwca br. z Biurem Prezydenta Miasta (Urząd Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8, pok.216, tel.76/72-12-261) i dostarczenie wypełnionego formularza rejestracyjnego lub przesłanie jego skanu na adres e-mail: seniorzy@legnica.eu

 

Kadencja MRS trwa 2 lata. W skład Miejskiej Rady Seniorów w Legnicy wejść może od 13 do 17 osób,
w tym osoby reprezentujące legnickie Uniwersytety Trzeciego Wieku – po 1 osobie z każdego uniwersytetu oraz 2 osoby delegowanie przez Prezydenta Miasta. Pozostałych członków Rady (od 8 do 12) wybierają delegaci upoważnieni do udziału w wyborach do Miejskiej Rady Seniorów w Legnicy podczas III Forum Wyborczego Legnickich Seniorów.

 

Podczas Forum wybrani zostaną kandydaci do Rady, będący przedstawicielami:

- organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (zgodnie
z art.3 ust.3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

- podmiotów i instytucji działających na rzecz osób starszych, w tym organizatorów legnickich uniwersytetów trzeciego wieku,

- klubów seniora działających przy pomiotach i instytucjach funkcjonujących w Legnicy,

- sekcji emerytów i rencistów działających przy związkach zawodowych prowadzących działalność na terenie miasta.

 

Każdą organizację lub instytucję może reprezentować jedna osoba.

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam do udziału w III Forum Wyborczym Legnickich Seniorów.

 

 

 

Tadeusz Krzakowski

Prezydent Legnicy

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 23.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Beata Barcicka Biuro Prezydenta
©-2022 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL