Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/legnicki-budzet-obywate/wyniki-lbo/27162,Wyniki-glosowania-LBO2022.html
22.06.2024, 15:54

Wyniki głosowania LBO2022

Lista projektów rekomendowanych do realizacji w 2022 r. w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego

 

Obszar nr 1 – PÓŁNOCNY

Nazwa rekomendowanego projektu (zadania) wraz z szacunkową kwotą realizacji:

Skatepark przy ul. Bydgoskiej – rozbudowa

Kwota: 270.000,00 zł

 

Obszar nr 2 - PIEKARY 1

Nazwa rekomendowanego projektu (zadania) wraz z szacunkową kwotą realizacji:

Klasa pod chmurką - park kieszonkowy

Kwota: 270.000,00 zł

 

Obszar nr 3 - PIEKARY 2

Nazwa rekomendowanego projektu (zadania) wraz z szacunkową kwotą realizacji:

Budowa parkingu na terenie dawnych szaletów miejskich dla mieszkańców osiedla Piekary C przy ulicy Kazimierza Wierzyńskiego

Kwota: 270.000,00 zł

 

Obszar nr 4 – KOPERNIK

Nazwa rekomendowanego projektu (zadania) wraz z szacunkową kwotą realizacji:

,,Plac zabaw na szóstkę’’- Kompleks aktywnego wypoczynku dla dzieci i ich opiekunów przy Miejskim Przedszkolu Nr 6

Kwota: 270.000,00 zł

 

Obszar nr 5 – ZAKACZAWIE

Nazwa rekomendowanego projektu (zadania) wraz z szacunkową kwotą realizacji:

Przebudowa podwórza w kwadracie ulic: Drukarska, ul. Św.Trójcy, St. Moniuszki w Legnicy - Etap II

Kwota: 270.000,00 zł

 

Obszar nr 6 - REJON AL. RZECZYPOSPOLITEJ

Nazwa rekomendowanego projektu (zadania) wraz z szacunkową kwotą realizacji:

Drugi etap przebudowy nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy Wiązowej oraz stworzenie niezbędnych miejsc parkingowych.

Kwota: 270.000,00 zł

 

Obszar nr 7 - STARE MIASTO

Nazwa rekomendowanego projektu (zadania) wraz z szacunkową kwotą realizacji:

Przebudowa podwórka przy ul. Zielonej 1-2-3 od strony ulicy Złotego Florena

Kwota: 270.000,00 zł

 

Obszar nr 8 – TARNINÓW

Nazwa rekomendowanego projektu (zadania) wraz z szacunkową kwotą realizacji:

Rewitalizacja terenów zielonych przy zbiorniku wodnym "Glinki" w Lasku Złotoryjskim

Kwota: 270.000,00 zł

 

Obszar nr 9 – FABRYCZNA

Nazwa rekomendowanego projektu (zadania) wraz z szacunkową kwotą realizacji:

Budowa miejsc parkingowych na osiedlu Zosinek przy ul. Fredry od nr 32 do 20

Kwota: 270.000,00 zł

 

Obszar nr 10 – ASNYKA

Nazwa rekomendowanego projektu (zadania) wraz z szacunkową kwotą realizacji:

Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Legnicy. Legniczanie razem głosują kolejne psie wybiegi i sale integracyjną budują!

Kwota: 270.000,00 zł

 

Obszar nr 11 - POŁUDNIOWY

Nazwa rekomendowanego projektu (zadania) wraz z szacunkową kwotą realizacji:

Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej na osiedlu przy ul. Wielogór

skiej. ETAP II

Kwota: 270.000,00 zł

 

 

Łącznie oddano głosów ważnych: 7363

 

I Liczba oddanych głosów w Obszarze nr 1 - PÓŁNOCNY

II Liczba zdobytych punktów przez poszczególne projekty (zadania):

L.p.

Nazwa projektu (zadania)

 

Liczba głosów ogółem

Suma zdobytych punktów

1.

Skatepark przy ul. Bydgoskiej – rozbudowa.

166

705

 

I Liczba oddanych głosów w Obszarze nr 2 – PIEKARY 1

II Liczba zdobytych punktów przez poszczególne projekty (zadania):

L.p.

Nazwa projektu (zadania)

 

Liczba głosów ogółem

Suma zdobytych punktów

1.

Klasa pod chmurką - park kieszonkowy

311

1290

2.

Budowa miejsc parkingowych wzdłuż drogi dojazdowej do Basenu Bąbelek na Osiedlu Piekary w Legnicy.

240

863

3.

Piękne alejki w okolicy przychodni przy ul. Tatrzańskiej wzdłuż bloków ul. Pomorska 4-16

200

826

4.

Integracyjny kompleks do wspinaczki i zabawy dla dzieci i młodzieży obok Szkoły Podstawowej nr 16

219

822

 

I Liczba oddanych głosów w Obszarze nr 3 – PIEKARY 2

II Liczba zdobytych punktów przez poszczególne projekty (zadania):

L.p.

Nazwa projektu (zadania)

 

Liczba głosów ogółem

Suma zdobytych punktów

1.

Budowa parkingu na terenie dawnych szaletów miejskich dla mieszkańców osiedla Piekary C przy ulicy Kazimierza Wierzyńskiego

474

2129

2.

Arena Piekary - Budowa parku zieleni i budowa profesjonalnego boiska o nawierzchni syntetycznej do koszykówki na  terenie aktywności sportowej u zbiegu ulic Armii Krajowej, Cichociemnych i Okulickiego.

295

1261

 

I Liczba oddanych głosów w Obszarze nr 4 – KOPERNIK

II Liczba zdobytych punktów przez poszczególne projekty (zadania):

L.p.

Nazwa projektu (zadania)

 

Liczba głosów ogółem

Suma zdobytych punktów

1.

,,Plac zabaw na szóstkę’’- Kompleks aktywnego wypoczynku dla dzieci i ich opiekunów przy Miejskim Przedszkolu Nr 6

856

4058

2.

Tężnia na Koperniku - wyjątkowe miejsce w sercu największego osiedla

478

1885

3.

Rozbudowa i modernizacja placu zabaw wraz z ogrodzeniem na terenie miejskiego przedszkola nr 13 w Legnicy - Etap II

203

863

4.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego między ogródkami działkowymi przy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy.

194

759

5.

Przebudowa boiska do piłki nożnej pomiędzy ulicami: Neptuna i Mirandy!

120

406

6.

Dyskoteka na wrotkach przy Sk8parku

103

253

 

I Liczba oddanych głosów w Obszarze nr 5 – ZAKACZAWIE

II Liczba zdobytych punktów przez poszczególne projekty (zadania):

L.p.

Nazwa projektu (zadania)

 

Liczba głosów ogółem

Suma zdobytych punktów

1.

Przebudowa podwórza w kwadracie ulic: Drukarska, ul. Św.Trójcy, St. Moniuszki w Legnicy.

 

191

907

2.

Budowa miejsc postojowych w kwadracie ulic: Czarnieckiego, Daszyńskiego, Wrocławska, Kazimierza Wielkiego

 

34

113

3.

Rewitalizacja Skwerku przy ul. Daszyńskiego

 

31

106

 

I Liczba oddanych głosów w Obszarze nr 6 – REJON AL. RZECZYPOSPOLITEJ

II Liczba zdobytych punktów przez poszczególne projekty (zadania):

L.p.

Nazwa projektu (zadania)

 

Liczba głosów ogółem

Suma zdobytych punktów

1.

Drugi etap przebudowy nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy Wiązowej oraz stworzenie niezbędnych miejsc parkingowych.

 

366

1759

2.

„Planeta świetnej i bezpiecznej zabawy”-modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 9 w Legnicy

 

317

1466

3.

Zagospodarowanie zielenią - skweru pomiędzy ul. Wiązową i ul. Cedrową

 

94

402

4.

Przebudowa chodnika przy ulicy Jacka Malczewskiego.

 

50

210

5.

Pokrycie płytkami chodnika ulicę Klonowicza od ul. Świerkowej do ul. Legionów

 

29

119

 

I Liczba oddanych głosów w Obszarze nr 7 – STARE MIASTO

II Liczba zdobytych punktów przez poszczególne projekty (zadania):

L.p.

Nazwa projektu (zadania)

 

Liczba głosów ogółem

Suma zdobytych punktów

1.

Przebudowa podwórka przy ul. Zielonej 1-2-3 od strony ulicy Złotego Florena

 

361

1744

2.

"Droga w sercu miasta - etap III" - Rewitalizacja wnętrza ulic Chojnowska, Rynek i Piekarska

 

309

1453

3.

Przebudowa istniejącego placu zbaw dla dzieci w parku miejskim.

 

233

814

4.

Ogród zabaw z ciekawymi atrakcjami sportowo-rekreacyjnymi. Teren przy małym placu zabaw obok Galerii Piastów, ul. Środkowa/Młynarska/Szpitalna.

141

539

5.

Zagospodarowanie Skweru Przyjaciół Dzieci u zbiegu ulic Jordana – Powstańców Śląskich- Zielonej na miejsce rekreacyjne dla dzieci i rodzin z pamiątkowymi elementami przywołującymi pamięć o legnickich działaczach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

 

68

265

6.

Skwer  przy Szkolnej - czyste powietrze i piękne miasto, czyli rewitalizacja skweru platanów ograniczonego ulicami Przesmyk, Szkolna, Skarbka. Zadanie skupi się na działkach: 12 i 13 w obrębie Ochota.

 

65

220

7.

"Rzeźba muzyczna" twórcy Chóru Madrygał i pomysłodawcy Legnicy Cantat - Henryka Karlińskiego w Rynku.

 

52

198

 

I Liczba oddanych głosów w Obszarze nr 8 – TARNINÓW

II Liczba zdobytych punktów przez poszczególne projekty (zadania):

L.p.

Nazwa projektu (zadania)

 

Liczba głosów ogółem

Suma zdobytych punktów

1.

Rewitalizacja terenów zielonych przy zbiorniku wodnym "Glinki" w Lasku Złotoryjskim

 

197

652

2.

Przebudowa wjazdu od ulicy Rataja na obszar wspólny w kwadracie ulic: Andersa, Wojska Polskiego, Orzeszkowej , Rataja.

148

641

 

I Liczba oddanych głosów w Obszarze nr 9 – FABRYCZNA

II Liczba zdobytych punktów przez poszczególne projekty (zadania):

L.p.

Nazwa projektu (zadania)

 

Liczba głosów ogółem

Suma zdobytych punktów

1.

Budowa miejsc parkingowych na osiedlu Zosinek przy ul. Fredry od nr 32 do 20

 

199

964

2.

Budowa Psiego Placu zabaw przy ulicach: Krzemienieckiej i Stanisławowskiej.

 

102

409

3.

Przebudowa drogi oraz chodników przy ul. Nowogródzkiej na odcinku od nr 1 do nr 7.

 

78

364

4.

Budowa ścieżek i zagospodarowanie terenów wokół marketu Biedronka przy ul. Jagiellońskiej

 

69

259

 

I Liczba oddanych głosów w Obszarze nr 10 – ASNYKA

II Liczba zdobytych punktów przez poszczególne projekty (zadania):

L.p.

Nazwa projektu (zadania)

 

Liczba głosów ogółem

Suma zdobytych punktów

1.

Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Legnicy. Legniczanie razem głosują kolejne psie wybiegi i sale integracyjną budują!

807

3268

2.

Wytyczenie i oznakowanie rekreacyjnych ścieżek rowerowych w Lasku Złotoryjskim

241

818

3.

Tężnie solankowe miejscem zdrowego wypoczynku mieszkańców.

187

678

4.

Budowa Psiego Parku przy kompleksie sportowo- rekreacyjnym przy ul. Artyleryjskiej – Piechoty.

129

452

 

I Liczba oddanych głosów w Obszarze nr 11 – REJON POŁUDNIOWY

II Liczba zdobytych punktów przez poszczególne projekty (zadania):

L.p.

Nazwa projektu (zadania)

 

Liczba głosów ogółem

Suma zdobytych punktów

1.

Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej na osiedlu przy ul. Wielogórskiej. ETAP II

212

1019

2.

Park Kieszonkowy i chodnik przy ul. Goździkowej

167

786

 

Metadane

Data publikacji : 22.10.2021
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Czabajski Centrum Dialogu Obywatelskiego

Opcje strony