Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/legnica-przyjazna-rodzi/14410,Legnicki-program-wsparcia-rodzin-wielodzietnych.html
2023-06-10, 05:19
Środa, 01 lipca 2015

Legnicki program wsparcia rodzin wielodzietnych

Dla kogo?

Dla rodzin zamieszkałych w Legnicy, składających się z rodziców (rodzica) lub opiekunów (opiekuna) i mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 lat, a gdy dziecko uczy się lub studiuje - do ukończenia 25 roku życia. Bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.


Każda z rodzin objętych programem musi posiadać ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny (wydaną w Legnicy) - można ją uzyskać w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Legnicy.


Co zyskuje rodzina?

ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA

BILETY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

SPORT I REKREACJA

KULTURA I SZTUKA

Program „LEGNICA PRZYJAZNA RODZINIE” ma charakter otwarty i mogą przyłączyć się do
niego także inne zainteresowane podmioty, które zaoferują zniżki i preferencje na zawarte
w swojej ofercie dobra i usługi. Staną się one kolejnymi partnerami programu.

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW I WYDAWANIE KART
URZĄD MIASTA LEGNICY - WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH
parter - pok. 11, 12, 13
tel. 76 7212250, 76 7212254

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 01.07.2015
Data modyfikacji : 01.07.2015
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jarosław Mokwiński
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Żądło Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Żądło