Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/konsultacje-spoleczne/wyniki-konsultacji/30253,Raport-z-Ponownych-Konsultacji-spolecznych-dotyczacych-projektu-miejscowego-plan.html
22.04.2024, 04:12

Raport z Ponownych Konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – terenu położonego w rejonie ul. Nowodworskiej

Metadane

Data publikacji : 17.01.2023
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Izabela Wyrzykowska Centrum Dialogu Obywatelskiego
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Wyrzykowska Centrum Dialogu Obywatelskiego

Opcje strony