Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/konsultacje-spoleczne/wyniki-konsultacji/29469,Raport-z-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-projektu-planu-zagospodarowania-prz.html
24.07.2024, 14:54

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – terenu położonego w rejonie ul. Nowodworskiej

Metadane

Data publikacji : 13.09.2022
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Wyrzykowska Centrum Dialogu Obywatelskiego

Opcje strony