Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/konsultacje-spoleczne/ogloszenie-o-przeprowad/32832,Konsultacje-spoleczne-dotyczace-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzenneg.html
21.05.2024, 12:43

Konsultacje społeczne dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy - obszaru w rejonie ul. Wilczej

Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy - obszaru w rejonie ul. Wilczej.

Od 20 lutego do 14 marca 2024 r. zgłoś wniosek*:

1) korespondencyjnie - poprzez pisemne zgłaszanie wniosków na adres: Urząd Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, 59 220 Legnica,

2) elektronicznie - poprzez zgłaszanie wniosków za pośrednictwem platformy ePUAP lub e-mailem na adres: bok@legnica.eu.

Zarządzenie nr 92/PM/2024 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy - obszaru w rejonie ul. Wilczej

*Wnioski należy składać na dedykowanym formularzu stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509), udostępnionym w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta pod linkiem: https://um.bip.legnica.eu/uml/planowanie-przestrzenne/ogloszenia/miejscowe-plany-zagospo

 

Metadane

Data publikacji : 19.02.2024
Data modyfikacji : 21.02.2024
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agata Brania Centrum Dialogu Obywatelskiego
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Czabajski Centrum Dialogu Obywatelskiego
Osoba modyfikująca informację:
Agata Brania

Opcje strony