Ostatnia aktualizacja strony: 09.06.2023, 11:14

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Środa, 28 grudnia 2022

III etap konsultacji społecznych dotyczących Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy

Prezydent Legnicy zaprasza mieszkańców na  konsultacje społeczne dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Studium, to dokument określający politykę przestrzenną, opracowywany dla całego obszaru miasta. W konsultacjach może wziąć udział każdy mieszkaniec Legnicy, który chciałby wyrazić opinię w tej sprawie.

Rozpoczynamy III etap konsultacji społecznych dotyczących Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
W dniach od 28 grudnia 2022 r. do 10 lutego 2023 r. można przekazać swoją opinię dotyczącą projektu dokumentu wybierając dogodną dla siebie formę:

- korespondencyjnie -  poprzez pisemne zgłaszane opinii na adres Urzędu Miasta Legnicy,  59-220 Legnica, pl. Słowiański 8,

- elektronicznie – zgłaszania opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: bok@legnica.eu

- elektronicznie– za pomocą „okna dialogowego” na portalu internetowym konsultacje.legnica.eu (https://konsultacje.legnica.eu/konsultacje/92/185/ankieta)

Zapraszamy na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 18 stycznia o godz. 17.00 w Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej. 

Zgłaszając swoją opinię  należy podać swoje imię, nazwisko (lub nazwę jednostki organizacyjnej, którą się reprezentuje) i adres oraz oznaczenie nieruchomości, której opinia dotyczy.

Szczegółowe informacje merytoryczne z zakresu planistycznego można również uzyskać na stronie BIP Urzędu Miasta Legnica (um.bip.legnica.eu) w zakładce Planowanie przestrzenne.

Studium, to dokument określający politykę przestrzenną, opracowywany dla całego obszaru miasta. W konsultacjach może wziąć udział każdy mieszkaniec Legnicy, który chciałby wyrazić opinię w tej sprawie.

W załączeniu jest dostępne Zarządzenie Prezydenta Miasta Legnicy nr 739/PM/2022 w sprawie przeprowadzenia III etapu konsultacji społecznych z dnia 21 grudnia 2022 r. 

Uwaga! Konsultacje nie są anonimowe. Będziemy prosić Panią/Pana o podanie swoich danych : imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail do ewentualnego dalszego kontaktu. Administratorem Państwa danych jest Prezydent Miasta Legnicy. Dane zbierane są w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust.1 lit. e) rozporządzenia RODO, to jest wtedy, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Pełna treść klauzuli informac0yjnej znajduje się na stronie rodo.legnica.eu i w siedzibie urzędu, pok. nr 23.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 28.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Izabela Wyrzykowska
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Wyrzykowska Centrum Dialogu Obywatelskiego
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL