Ostatnia aktualizacja strony: 09.06.2023, 11:14

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Środa, 12 października 2022

Konsultacje społeczne dotyczące projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy - osiedla Bielany obejmującego teren pomiędzy ulicami: Mostową, Zamiejską, Al. Rzeczypospolitej, Bielańską a Wałami Jaworzyńskimi

Prezydent Legnicy zaprasza mieszkańców na ponowne konsultacje społeczne w sprawie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy - osiedla Bielany obejmującego teren pomiędzy ulicami: Mostową, Zamiejską,Al. Rzeczypospolitej, Bielańską a Wałami Jaworzyńskimi.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 12 października do 18 listopada 2022 r. w następujących formach:

1) otwartego spotkania z mieszkańcami, które odbędzie się w dniu 3 listopada o godz. 17.00 na terenie Szkoły Podstawowej nr 19 przy Al. Rzeczypospolitej 129,

2) elektronicznej, na portalu konsultacje.legnica.eu za pomocą „okna dialogowego” umożliwiającego zgłaszanie uwag, które będzie dostępne od 12 października b.r.

3) zgłaszania uwag mailowo na adres bok@legnica.eu, w tytule wpisując „uwaga do mpzp os. Bielany”,

4) korespondencyjnej -  poprzez pisemne zgłaszane uwag na adres Urzędu Miasta Legnicy,  59-220 Legnica, pl. Słowiański 8.

Wysyłając swoje uwagi i sugestie na temat powyższego projektu planu zagospodarowania przestrzennego należy wpisać swoje imię i nazwisko lub nazwę i adres jednostki organizacyjnej, a także wskazać adres i oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. W załączeniu będzie dostępny formularz wniosku.

Uwaga!

Konsultacje nie są anonimowe. Będziemy prosić Panią/Pana o podanie swoich danych : imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail w celu ewentualnego dalszego kontaktu. Administratorem Państwa danych jest Prezydent Miasta Legnicy. Dane zbierane są w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust.1 lit. e) rozporządzenia RODO, to jest wtedy, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie rodo.legnica.eu i w siedzibie urzędu, pok. nr 23.

Szczegółowe informacje merytoryczne z zakresu planistycznego można również uzyskać na stronie BIP Urzędu Miasta Legnica w zakładce Planowanie przestrzenne.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 12.10.2022
Data modyfikacji : 12.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Izabela Wyrzykowska
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Czabajski Centrum Dialogu Obywatelskiego
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Czabajski
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL