Ostatnia aktualizacja strony: 09.06.2023, 11:14

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Środa, 12 października 2022

Konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – terenu położonego w rejonie ul. Nowodworskiej

Prezydent Legnicy zaprasza mieszkańców na ponowne konsultacje społeczne w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – terenu położonego w rejonie ul. Nowodworskiej

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 12 października do 18 listopada 2022 r. w następujących formach:

1)   otwartego spotkania dla mieszkańców, które odbędzie się w dniu 27 października 2022 r.  o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 19 przy Al. Rzeczypospolitej 129,

2)   elektronicznej - poprzez "okno dialogowe",  które będzie aktywne od 12 października br. 

3)   elektronicznej  - uwagi będzie można wysłać na adres e-mail bok@legnica.eu. 

4)   pisemnej -  pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański8

UWAGA!

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie wyłożony do publicznego wglądu w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legnicy (Pl. Słowiański 8).

Wysyłając swoje uwagi i sugestie na temat powyższego projektu planu zagospodarowania przestrzennego należy wpisać swoje imię i nazwisko lub nazwę i adres jednostki organizacyjnej, a także wskazać adres i oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

W spotkaniu konsultacyjnym wezmą udział pracownicy Urzędu Miasta Legnicy oraz projektant planu zagospodarowania przestrzennego.

Pliki do pobrania

Metadane

Data wytworzenia : 12.10.2022
Data publikacji : 12.10.2022
Data modyfikacji : 12.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Izabela Wyrzykowska
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Czabajski Centrum Dialogu Obywatelskiego
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Czabajski
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL