Ostatnia aktualizacja strony: 09.06.2023, 11:14

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Piątek, 19 sierpnia 2022

II etap konsultacji społecznych dotyczących Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy

Prezydent Legnicy zaprasza mieszkańców na  konsultacje społeczne dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Studium, to dokument określający politykę przestrzenną, opracowywany dla całego obszaru miasta. W konsultacjach może wziąć udział każdy mieszkaniec Legnicy, który chciałby wyrazić opinię w tej sprawie.

Rozpoczynamy II etap konsultacji społecznych dotyczących Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

W dniach od 29 sierpnia do 20 września 2022 r. można przekazać swoją opinię dotyczącą projektu dokumentu wybierając dogodną dla siebie formę:

- korespondencyjnie -  poprzez pisemne zgłaszane opinii na adres Urzędu Miasta Legnicy,  59-220 Legnica, pl. Słowiański 8,

- elektronicznie – zgłaszania opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: bok@legnica.eu

- elektronicznie– za pomocą „okna dialogowego” na portalu internetowym konsultacje.legnica.eu

Zapraszamy na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 7 września o godz. 17.00 w Sali Maneżowej Akademii Rycerskiej.

Zgłaszając swoją opinię  należy podać swoje imię, nazwisko (lub nazwę jednostki organizacyjnej, którą się reprezentuje) i adres oraz oznaczenie nieruchomości, której opinia dotyczy.

Szczegółowe informacje merytoryczne z zakresu planistycznego można również uzyskać na stronie BIP Urzędu Miasta Legnica (um.bip.legnica.eu) w zakładce Planowanie przestrzenne.

Studium, to dokument określający politykę przestrzenną, opracowywany dla całego obszaru miasta. W konsultacjach może wziąć udział każdy mieszkaniec Legnicy, który chciałby wyrazić opinię w tej sprawie.

W załączeniu jest dostępne Zarządzenie Prezydenta Miasta Legnicy nr 469/PM/2022 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych z dnia 10 sierpnia 2022 r. Projekt dokumentu wraz z formularzem opinii będzie dostępny od dnia rozpoczęcia konsultacji, tj. od 29 sierpnia 2022 r.

Uwaga! Konsultacje nie są anonimowe. Będziemy prosić Panią/Pana o podanie swoich danych : imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail do ewentualnego dalszego kontaktu. Administratorem Państwa danych jest Prezydent Miasta Legnicy. Dane zbierane są w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust.1 lit. e) rozporządzenia RODO, to jest wtedy, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Pełna treść klauzuli informac0yjnej znajduje się na stronie rodo.legnica.eu i w siedzibie urzędu, pok. nr 23.

Tekst:

https://mapy.legnica.eu/data/262011/suikzp_projekt/suikzp_tekst_ujednolicony.pdf

 

Rysunki:

1.1 Struktura użytkowania gruntów

https://mapy.legnica.eu/data/262011/suikzp_projekt/suikzp_1.1.jpg

1.2 Stan władania gruntami

https://mapy.legnica.eu/data/262011/suikzp_projekt/suikzp_1.2.jpg

1.3 Rozwój przestrzenny miasta

https://mapy.legnica.eu/data/262011/suikzp_projekt/suikzp_1.3.jpg

1.4 Elementy środowiska przyrodniczego

https://mapy.legnica.eu/data/262011/suikzp_projekt/suikzp_1.4.jpg

1.5 Podstawowe elementy systemu transportowego

https://mapy.legnica.eu/data/262011/suikzp_projekt/suikzp_1.5.jpg

1.6 Podstawowe elementy systemów infrastruktury technicznej

https://mapy.legnica.eu/data/262011/suikzp_projekt/suikzp_1.6.jpg

2.1 Kierunki zagospodarowania

https://mapy.legnica.eu/data/262011/suikzp_projekt/suikzp_2.1.jpg

2.2 Środowisko przyrodnicze

https://mapy.legnica.eu/data/262011/suikzp_projekt/suikzp_2.2.jpg

2.3 Środowisko kulturowe

https://mapy.legnica.eu/data/262011/suikzp_projekt/suikzp_2.3.jpg

2.4 Układ komunikacyjny

https://mapy.legnica.eu/data/262011/suikzp_projekt/suikzp_2.4.jpg

2.5 System energetyczny

https://mapy.legnica.eu/data/262011/suikzp_projekt/suikzp_2.5.jpg

2.6 System wodno-kanalizacyjny

https://mapy.legnica.eu/data/262011/suikzp_projekt/suikzp_2.6.jpg

2.7 Instrumenty polityki przestrzennej

https://mapy.legnica.eu/data/262011/suikzp_projekt/suikzp_2.7.jpg

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 19.08.2022
Data modyfikacji : 30.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Izabela Wyrzykowska
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Wyrzykowska Centrum Dialogu Obywatelskiego
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Czabajski
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL