Ostatnia aktualizacja strony: 09.06.2023, 11:14

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Środa, 13 lipca 2022

Ponowne konsultacje społeczne w sprawie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy - osiedla Bielany obejmującego teren pomiędzy ulicami Mostową, Zamiejską, Al. Rzeczypospolitej, Bielańską a Wałami Jaworzyńskimi

Prezydent Legnicy zaprasza mieszkańców na ponowne konsultacje społeczne w sprawie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy - osiedla Bielany obejmującego teren pomiędzy ulicami Mostową, Zamiejską, Al. Rzeczypospolitej, Bielańską a Wałami Jaworzyńskimi.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 27 lipca do 2 września 2022 r. w następujących formach:

1) otwartego spotkania z mieszkańcami, które odbędzie się w dniu 4 sierpnia o godz. 17.00 na terenie Szkoły Podstawowej nr 19 przy
Al. Rzeczypospolitej 129,

2) elektronicznej, na portalu konsultacje.legnica.eu za pomocą „okna dialogowego” umożliwiającego zgłaszanie uwag (https://konsultacje.legnica.eu/konsultacje/78), które będzie dostępne od 27 lipca b.r.

3) zgłaszania uwag mailowo na adres bok@legnica.eu, w tytule wpisując „uwaga do mpzp os. Bielany”,

4) korespondencyjnej -  poprzez pisemne zgłaszane uwag na adres Urzędu Miasta Legnicy,  59-220 Legnica, pl. Słowiański 8.

Wysyłając swoje uwagi i sugestie na temat powyższego projektu planu zagospodarowania przestrzennego należy wpisać swoje imię i nazwisko lub nazwę i adres jednostki organizacyjnej, a także wskazać adres i oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. W załączeniu będzie dostępny formularz wniosku.

Uwaga! Konsultacje nie są anonimowe. Będziemy prosić Panią/Pana o podanie swoich danych : imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail w celu ewentualnego dalszego kontaktu. Administratorem Państwa danych jest Prezydent Miasta Legnicy. Dane zbierane są w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust.1 lit. e) rozporządzenia RODO, to jest wtedy, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie rodo.legnica.eu i w siedzibie urzędu, pok. nr 23.

Szczegółowe informacje merytoryczne z zakresu planistycznego można również uzyskać na stronie BIP Urzędu Miasta Legnica w zakładce Planowanie przestrzenne.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 13.07.2022
Data modyfikacji : 15.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Wyrzykowska Centrum Dialogu Obywatelskiego
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Wyrzykowska
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL