Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/konsultacje-spoleczne/ogloszenie-o-przeprowad/28897,Ponowne-konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowa.html
2023-09-22, 18:06
Poniedziałek, 13 czerwca 2022

Ponowne konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ul. W. Sikorskiego, Sudecką i A. Fieldorfa w Legnicy

Prezydent Legnicy zaprasza mieszkańców na ponowne konsultacje społeczne w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ul. W. Sikorskiego, Sudecką i A. Fieldorfa w Legnicy

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 24 czerwca do 15 lipca 2022 r. w następujących formach:

1)   otwartego spotkania dla mieszkańców, które odbędzie się w dniu 7 lipca 2022 r.  o godz. 18.00

w budynku Zespołu Szkół Integracyjnych przy ul. Kazimierza Wierzyńskiego 1,

2)   elektronicznej - poprzez "okno dialogowe" (https://konsultacje.legnica.eu/konsultacje/76/161/ankieta)

3)   elektronicznej  - uwagi będzie można wysłać na adres e-mail bok@legnica.eu.

4)   pisemnej -  pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Legnicy, 59-220 Legnica,

pl. Słowiański8

UWAGA!

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wyłożony do publicznego wglądu w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legnicy (Pl. Słowiański 8).

Wysyłając swoje uwagi i sugestie na temat powyższego projektu planu zagospodarowania przestrzennego należy wpisać swoje imię i nazwisko lub nazwę i adres jednostki organizacyjnej, a także wskazać adres i oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

W spotkaniu konsultacyjnym wezmą udział pracownicy Urzędu Miasta Legnicy oraz projektant planu zagospodarowania przestrzennego.

Metadane

Data publikacji : 13.06.2022
Data modyfikacji : 24.06.2022
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Izabela Wyrzykowska
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Wyrzykowska Centrum Dialogu Obywatelskiego
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Wyrzykowska