Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/konsultacje-spoleczne/ogloszenie-o-przeprowad/25931,Konsultacje-spoleczne-projektu-dokumentu-pn-Strategia-Zintegrowanych-Inwestycji-.html
2022-11-29, 23:22
Czwartek, 01 kwietnia 2021

Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Prezydent Miasta Legnicy działając na podstawie udzielonych pełnomocnictw oraz art. 39 i 54 ust. 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247) ZAPRASZA na konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.:

„Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Swoje uwagi można zgłaszać w terminie od 3 do 26 kwietnia 2021 r. dla dokumentów:

1. Projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027

2. Projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027

(dokumenty udostępnione są w załączeniu)

Przekaż nam swoją opinię korzystając z jednej z trzech możliwych form:

1. za pośrednictwem dedykowanego formularza on-line znajdującego się pod adresem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/strategia_lgof ,

2. przy pomocy poczty elektronicznej, kierując wiadomość na adres: bok@legnica.eu (w temacie wiadomości wpisując: Konsultacje Strategii ZIT LGOF).

3. pisemnie na adres Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica (z dopiskiem: Konsultacje Strategii ZIT LGOF), lub

 

Geneza i zasięg projektu:

Projekt „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”, stanowiącej plan działań ZIT LGOF, wspólnie opracowują następujące jednostki samorządu terytorialnego:

Gmina Chocianów, Gmina Chojnów, Gmina Miejska Chojnów, Gmina Gaworzyce, Gmina Głogów, Gmina Miejska Głogów, Gmina Góra, Gmina Grębocice, Gmina Jemielno, Gmina Jerzmanowa, Gmina Kotla, Gmina Krotoszyce, Gmina Kunice, Gmina Legnica, Gmina Legnickie Pole, Gmina Lubin, Gmina Miejska Lubin, Gmina Miłkowice, Gmina Niechlów, Gmina Pęcław, Gmina Polkowice, Gmina Prochowice, Gmina Przemków, Gmina Radwanice, Gmina Rudna, Gmina Ruja, Gmina Ścinawa, Gmina Wąsosz, Gmina Żukowice, Powiat Górowski, Powiat Legnicki, Powiat Polkowicki.

Celem nadrzędnym dokumentu jest rozwój społeczno-gospodarczy Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (LGOF) jako czynnik integrujący i podnoszący jakość życia mieszkańców. Winien on zostać osiągnięty poprzez realizację celów rozwojowych, które skupiają się na zapewnieniu wysokiej jakości usług publicznych, budowaniu przewag konkurencyjnych lokalnej gospodarki na bazie spójnej polityki transportowej oraz ochronie i poprawie jakości środowiska naturalnego w oparciu o efektywne zarządzanie dostępnymi zasobami przyrodniczymi i kulturowymi.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 01.04.2021
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Izabela Wyrzykowska
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Wyrzykowska Centrum Dialogu Obywatelskiego