Ostatnia aktualizacja strony: 12.04.2024, 15:02

Aktualnie znajdujesz się na:

Redakcja serwisu

 • Jolanta Chrzanowska

  Główny specjalista
  tel.: 76 721 21 30
  fax: 76 721 21 33
 • Agnieszka Oczeretko

  Podinspektor
  tel.: 76 72 12 290
  fax: 76 72 12 115
 • Małgorzata Maziarz

  Głowny specjalista
  tel.: 7672121192
 • Tomasz Pereta

  Dyrektor Wydziału
  tel.: 76 721 23 71
  fax: 76 721 21 15
 • Grzegorz Żądło

  Kierownik referatu
  fax: 76 721 21 15
 • Robert Lipiec

  Pełnomocnik ds. ZSZ
  tel.: 767212187
 • Wiesław Szczygieł

  Kierownik Referatu d/s Sprzedaży Lokali Mieszkalnych i Użytkowych
  tel.: 76 72 12 301
  fax: 76 721 21 15
 • Anna Kędzierska

  Podinspektor
  tel.: 76 721 22 52
  fax: 76 721 21 15
 • Jarosław Kudryk

 • Andrzej Czabajski

  Główny Specjalista
  fax: 767212115
 • Katarzyna Sosnowska

  dyrektor
  tel.: 76 7212132
  fax: 76 72 12 115
 • Violetta Piwońska

  Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
  tel.: 76 7212322
  fax: 76 7212325
 • Agata Tokarz-Puzio

  Główny Specjalista
  tel.: 76 721 22 22
  fax: 76 721 21 15
 • Iwona Piotrowska

  Główny specjalista
  tel.: 76 721 22 66
  fax: 76 72 12 115
 • Matijczak- Budnicka Agata

  Z-ca Dyrektora
  tel.: 7672121838
  fax: 7672121115
 • Zbigniew Wróblewski

  Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  tel.: 76 721 21 74
  fax: 76 721 21 15
 • Agnieszka Marcinkowska-Lis

  Główny specjalista
  tel.: 76 723 31 73 w.25
  fax: 76 723 31 74 w.14
 • Albert Kozakowski

  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Legnicy
  tel.: 767233375
  fax: 767233376
 • Andrzej Stępień

  Główny specjalista
  tel.: 76 722 13 91
  fax: 76 723 31 95
 • Małgorzata Roszkiewicz

  Inspektor
  tel.: 76 721 21 78
  fax: 76 721 21 15
 • Wioletta Mazur

  Główny Specjalista
  tel.: 76 7212301
  fax: 76 7212115
 • Sylwia Tokarczyk

  główny specjalista
  tel.: 76 721 22 37
  fax: 76 721 21 15
 • Katarzyna Jastrzębska

  główny specjalista
  tel.: 76 721 23 46
  fax: 76 721 21 15
 • Ewelina Izbińska

  Podinspektor
  tel.: 76 721 22 53
  fax: 76 721 21 15
 • Krystyna Zabielna - Spała

  Inspektor
  tel.: 76 721 22 13
  fax: 76 721 21 15
 • Przemysław Rogowski

 • Beata Barcicka

  Podinspektor
  tel.: 76 721 21 44
  fax: 76 721 21 15
 • Katarzyna Wędzińska

  Kierownik Referatu Budżetu, Planowania i Analiz
  tel.: 76 721 22 12
  fax: 76 721 21 15
 • Joanna Dziopa

  Inspektor
  tel.: 76 721 22 54
  fax: 76 721 21 15
 • Regina Marciniak

  Kierownik Referatu Programów Rozwojowych i Analiz
  tel.: 76 721 23 83
 • Sławomir Masojć

  Dyrektor
  tel.: 76 722 13 90
 • Joanna Bukowska

 • Magdalena Widurska

  Podinspektor
  tel.: 76 721 23 22
  fax: 76 721 23 25
 • Elżbieta Kościk

  z-ca Dyrektora Wydziału
  tel.: 767212306
  fax: 767212115
 • Agata Brania

  Pomoc administracyjna
  tel.: 76 72-12-177
  fax: 76 72-12-115
 • Sylwia Szura

  Kierownik Referatu Opłat i Windykacji
  tel.: 76 7212 293
  fax: 76 7212115
 • Magdalena Hop

  Pomoc administracyjna
  tel.: 76 721 21 77
  fax: 76 721 21 15
 • Anna Gajos

  Inspektor
  tel.: 76 721 21 44
  fax: 76 721 21 15
 • Jolanta Szkorupińska

  starszy inspektor
  tel.: 76 721 23 83
  fax: 76 721 21 15
 • Jerzy Boberek

 • Iwona Milewska

  pomoc administracyjna
  tel.: 76 7212322
 • Łopusiewicz Jadwiga

  Dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa
  tel.: 76 7212315
 • Grażyna Nikodem

 • Urszula Ganske

 • Anna Sieradzka-Widz

  inspektor
  tel.: 76 721 21 43
  fax: 76 721 21 15
 • Roman Poberejko

 • Katarzyna Lekarewicz

 • Elżbieta Rybacka

  główny specjalista
  tel.: 76 72 12 332
 • Paweł Rudkowski

  Dyrektor
  tel.: 76 72-12-382
 • Marta Kowalczyk

  inspektor
  tel.: 76 721 21 30
  fax: 76 721 2 15
 • Marzena Kubicka Kowalczyk

 • Grzegorz Jeziorowski

  Podinspektor
  tel.: 76 722 13 92
  fax: 76 722 13 93
 • Elżbieta Trojan-Imielińska

  Główny Specjalista
  tel.: 76 721 21 40
  fax: 76 721 21 15
 • Aleksandra Cichoń

  inspektor
  tel.: 76 721 22 27
  fax: 76 721 21 15
 • Maciej Machowski

  podinspektor
  tel.: 767221392
 • Agata Tomaszewska

  Inspektor
  tel.: 76 72-12-385
  fax: 76 72-33-201
 • Elżbieta Tokarczyk-Kowalczyk

  Z-ca dyrektora
  tel.: 72 12 271
  fax: 72 12 115
 • Agnieszka Przysłopska

  Inspektor
  tel.: 76 721 23 42
  fax: 76 721 21 15
 • Jacek Boberda

 • Joanna Pilimon

  Główny Specjalista
  tel.: 76 721 23 11
  fax: 76 721 21 15
 • Marek Cieślak

  tel.: 76 721 23 13
  fax: 76 721 21 15
 • Bożena Świerczek

  kierownik referatu
  tel.: 76 721 23 45
  fax: 76 721 21 15
 • Mirosława Myrna - Kudryk

  Dyrektor
 • Dariusz Lisowski

  podinspektor
  tel.: 767221392
  fax: 767221393
 • Barbara Janik

 • Patrycja Butyńska

  podinspektor
  tel.: 767212311
 • Aneta Fiedziuk

  podinspektor
  tel.: 767212316
 • Artur Angrot

  Inspektor
  tel.: 76 721 22 84
  fax: 76 722 13 94
 • Danuta Dubiel

  podinspektor
  tel.: 767212345
 • Adriana Dobrowolska - Kozłowska

  Podinspektor
  tel.: 76 72-12-332
 • Natalia Stankiewicz

  referent ds. edukacji ekologicznej
  tel.: 76 72 12 340
 • Małgorzata Mokrzycka

  Stanowisko ds. finansowania zadań gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
  tel.: 76 7212330
  fax: 76 7212115
 • Dorota Odzimek-Łajczak

  Pomoc Administracyjna
  tel.: 76 72-12-317
  fax: 76 72-12-115
 • Aleksandra Szwedo

  pomoc administracyjna
  tel.: 767212275
 • Edyta Muzyczuk

  tel.: 76 72-12-313
  fax: 76 72-12-115
 • Paulina Olszewska

  tel.: 76 72-12-144
  fax: 76 72-12-115
 • Katarzyna Wolska

  tel.: 76 72 12 317
 • Ewelina Szynkiewicz Żydek

  Podinspektor
  tel.: 76 72-12-144
  fax: 76 72-12-115
 • Anna Kustosz

  fax: 76 72-12-115
 • Julia Kasprzyk

  Referent
  tel.: 76 72-12-347
  fax: 76 72-12-115
 • Oktawia Wojnarowicz

  Podinspektor
  tel.: 76 72-12-343
  fax: 76 72-12-115
 • Magdalena Rzeszut

  fax: 76 72-12-115
 • Agnieszka Ilnicka

  Podinspektor
  tel.: 76 72-12-347
  fax: 76 72-12-115
 • Renata Sobczyk

 • Natalia Sokołowska

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL