Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/cyberbezpieczenstwo/29313,Cyberbezpieczenstwo.html
2024-02-21, 12:54
Czwartek, 18 sierpnia 2022

Cyberbezpieczeństwo

Informacja dotycząca cyberbezpieczeństwa

Cyberbezpieczeństwo  to  „odporność  systemów  informacyjnych  na  działania   naruszające  poufność,  integralność,  dostępność i autentyczność  przetwarzanych  danych lub  związanych  z nimi  usług  oferowanych  przez  te   systemy”  (art.2 pkt.4 Ustawy z  dnia   5  lipca 2018r. o   krajowym  systemie  cyberbezpieczeństwa).

Do najpopularniejszych zagrożeń w cyberprzestrzeni, z którymi mogą się Państwo spotkać, należą:

Przykładowe sposoby zabezpieczenia się przed zagrożeniami:  

Poniżej przekazujemy Państwu informacje pozwalające na lepsze zrozumienie tematyki cyberbezpieczeństwa oraz skuteczne zabezpieczanie się przed  zagrożeniami (zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa):

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/edukacja
https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/cyberbezpieczenstwo

https://www.cert.pl/ouch/

https://www.cert.pl/publikacje/

https://incydent.cert.pl/

- STÓJ. POMYŚL. POŁĄCZ. jest polską wersją międzynarodowej kampanii mającej na celu zwiększanie poziomu świadomości społecznej i promowanie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

https://stojpomyslpolacz.pl/

 

 

Metadane

Data publikacji : 18.08.2022
Data modyfikacji : 18.08.2022
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Roman Bojara
Osoba udostępniająca informację:
Anna Turko Wydział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Anna Turko