Ostatnia aktualizacja strony: 18.05.2024, 07:48

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Violetta Piwońska 04.04.2017
Data Redaktor Akcja Zmiana
18.05.2017 10:59 Magdalena Widurska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
21.04.2017 15:17 Magdalena Widurska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: rozstrzygnięcie - informacja
19.04.2017 15:01 Magdalena Widurska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: informacja z otwarcia ofert
13.04.2017 15:23 Violetta Piwońska
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
publikacja
Załącznik: Pismo modyfikacja siwz oraz odpowiedzi na zapytania
13.04.2017 15:21 Violetta Piwońska
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
publikacja
Załącznik: SST D-05.03.05a
13.04.2017 15:19 Violetta Piwońska
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
publikacja
Załącznik: załaczniki w formie edytowalnej
13.04.2017 15:17 Violetta Piwońska
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
publikacja
Załącznik: zmieniony Formularz oferty - Rozdział 1 siwz
13.04.2017 15:17 Violetta Piwońska
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
publikacja
Załącznik: nowy zamienny przedmiar branzy drogowej
13.04.2017 15:16 Violetta Piwońska
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
publikacja
Załącznik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
04.04.2017 16:35 Magdalena Widurska
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Rozdział 2 - Instrukcja dla Wykonawców
04.04.2017 16:31 Magdalena Widurska
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Wybór Wykonawcy zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Legnicy”
Kategoria: Zamówienia publiczne w toku
04.04.2017 16:23 Violetta Piwońska
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
publikacja
©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL