Ostatnia aktualizacja strony: 19.04.2024, 14:29

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Bogusław Żuchowski Barbara Sobiegraj 01.07.2015
Data Redaktor Akcja Zmiana
03.09.2015 07:49 Bogusław Żuchowski
Podinspektor
publikacja
Załącznik: zmiany w składach obwodowych komisji do spraw referendum
31.08.2015 15:53 Bogusław Żuchowski
Podinspektor
publikacja
Załącznik: zmiany w składach obwodowych komisji do spraw referendum
28.08.2015 16:18 Bogusław Żuchowski
Podinspektor
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie powołania składów obwodowych komisji do spraw referendum
28.08.2015 16:18 Bogusław Żuchowski
Podinspektor
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie powołania składów obwodowych komisji do spraw referendum
28.08.2015 16:16 Bogusław Żuchowski
Podinspektor
publikacja
Załącznik: zmiany w składach obwodowych komisji do spraw referendum
25.08.2015 08:58 Bogusław Żuchowski
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Harmonogram liczenia kart do głosowania
25.08.2015 08:56 Bogusław Żuchowski
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Referendum ogólnokrajowe - 2015
Kategoria: Referendum ogólnokrajowe - 2015
24.08.2015 16:50 Bogusław Żuchowski
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Harmonogram liczenia kart do głosowania
24.08.2015 16:48 Bogusław Żuchowski
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Referendum ogólnokrajowe - 2015
Kategoria: Referendum ogólnokrajowe - 2015
24.08.2015 16:46 Bogusław Żuchowski
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Harmonogram liczenia kart do głosowania
21.08.2015 15:21 Bogusław Żuchowski
Podinspektor
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie powołania składów obwodowych komisji do spraw referendum
21.08.2015 15:19 Bogusław Żuchowski
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Informację o udostępnieniu spisu osób uprawnionych do głosowania
18.08.2015 11:05 Bogusław Żuchowski
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Dane do kontaktów dla członków obwodowych komisji do spraw referendum
18.08.2015 09:52 Bogusław Żuchowski
Podinspektor
publikacja
Załącznik: zarządzenie Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie powołania składów obwodowych komisji do spraw referendum
18.08.2015 08:14 Bogusław Żuchowski
Podinspektor
skasowanie
Dokument: Referendum ogólnokrajowe - 2015
Kategoria: Referendum ogólnokrajowe - 2015
13.08.2015 14:45 Bogusław Żuchowski
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Harmonogram I posiedzeń (konstytuowania) obwodowych komisji do spraw referendum
13.08.2015 14:44 Bogusław Żuchowski
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Harmonogram szkoleń dla członków obwodowych komisji do spraw referendum
13.08.2015 13:58 Bogusław Żuchowski
Podinspektor
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie Nr 534/PM/2015 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na obszarze miasta Legnicy w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015
13.08.2015 13:57 Bogusław Żuchowski
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Zarządzenie Nr 534/PM/2015 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na obszarze miasta Legnicy w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015
31.07.2015 13:17 Bogusław Żuchowski
Podinspektor
modyfikacja
Załącznik: Wytyczne dla Obwodowych Komisji do Spraw Referendum
31.07.2015 13:07 Bogusław Żuchowski
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych
31.07.2015 13:06 Bogusław Żuchowski
Podinspektor
modyfikacja
Załącznik: Diety dla członków obwodowych komisji do spraw referendum
31.07.2015 13:06 Bogusław Żuchowski
Podinspektor
modyfikacja
Załącznik: Diety dla członków obwodowych komisji do spraw referendum
31.07.2015 13:05 Bogusław Żuchowski
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Diety dla członków obwodowych komisji do spraw referendum
31.07.2015 13:04 Bogusław Żuchowski
Podinspektor
modyfikacja
Załącznik: Regulamin obwodowych komisji do spraw referendum
31.07.2015 13:04 Bogusław Żuchowski
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Regulamin obwodowych komisji do spraw referendum
30.07.2015 10:31 Bogusław Żuchowski
Podinspektor
modyfikacja
Załącznik: Wykaz tablic na bezpłatne zamieszczanie obwieszczeń i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum
30.07.2015 10:30 Bogusław Żuchowski
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Wykaz tablic na bezpłatne zamieszczanie obwieszczeń i plakatów
27.07.2015 15:15 Bogusław Żuchowski
Podinspektor
modyfikacja
Załącznik: Informacja Prezydenta Miasta Legnicy o terminie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum
27.07.2015 15:15 Bogusław Żuchowski
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Informacja Prezydenta Miasta Legnicy o terminie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum
24.07.2015 12:18 Bogusław Żuchowski
Podinspektor
modyfikacja
Załącznik: Zgłoszenie do OKW przez podmioty uprawnione
21.07.2015 14:43 Bogusław Żuchowski
Podinspektor
modyfikacja
Załącznik: zgloszenie do OKW przez podmioty uprawnione
21.07.2015 14:42 Bogusław Żuchowski
Podinspektor
publikacja
Załącznik: WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM W KRAJU
21.07.2015 14:38 Bogusław Żuchowski
Podinspektor
publikacja
Załącznik: zgloszenie do OKW przez komitet wyborczy
21.07.2015 14:34 Bogusław Żuchowski
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Obwieszczenie Prezydendta Miasta Legnicy z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach, granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum...
02.07.2015 09:59 Bogusław Żuchowski
Podinspektor
modyfikacja
Załącznik: Uchwała Rady Miejskiej Legnicy Nr X/82/15 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnychobwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarzadzonym na dzien 6 września 2015 r.
02.07.2015 09:59 Bogusław Żuchowski
Podinspektor
modyfikacja
Załącznik: Uchwała Rady Miejskiej Legnicy Nr X/81/15 z dnia 29 czerwca 2015 r. - zmieniająca uchwałe w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Legnicy
02.07.2015 09:58 Bogusław Żuchowski
Podinspektor
modyfikacja
Załącznik: Uchwała Rady Miejskiej Legnicy Nr X/85/15 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnychobwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarzadzonym na dzien 6 września 2015 r.
02.07.2015 09:57 Bogusław Żuchowski
Podinspektor
modyfikacja
Załącznik: Uchwała Rady Miejskiej Nr X/81/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 czerwca 2015 r. - zmieniająca uchwałe w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Legnicy
02.07.2015 09:56 Bogusław Żuchowski
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Uchwała Rady Miejskiej Legnicy Nr X/85/15 w sprawie utworzenia odrębnychobwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarzadzonym na dzien 6 września 2015 r.
02.07.2015 09:54 Bogusław Żuchowski
Podinspektor
publikacja
Załącznik: uchwała Nr X/81/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 czerwca 2015 r. - zmieniająca uchwałe w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Legnicy
01.07.2015 12:53 Bogusław Żuchowski
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Informacja dotycząca formy składania wniosków o dopisanie do spisu,głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania
01.07.2015 12:47 Bogusław Żuchowski
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum
01.07.2015 12:46 Bogusław Żuchowski
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Informacja o warunkach udziału w głosowania w referendum ogólnokrajowym
01.07.2015 10:57 Barbara Sobiegraj
Zastępca dyrektora w Wydziale Organizacji, Kadr i Kontroli
publikacja
©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL