Ostatnia aktualizacja strony: 19.04.2024, 14:29

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Data dokonania zmian (dd-mm-yyyy)

Zmiana od 08-04-2024 do 22-04-2024

publikacja
109
modyfikacja
29
skasowanie
2
Data Redaktor Akcja Zmiana
20.04.2024 00:00 Wiesław Szczygieł
Kierownik Referatu d/s Sprzedaży Lokali Mieszkalnych i Użytkowych
odpublikowanie
20.04.2024 00:00 Wiesław Szczygieł
Kierownik Referatu d/s Sprzedaży Lokali Mieszkalnych i Użytkowych
odpublikowanie
19.04.2024 18:00 Gabriela Zając-Kowalczyk
odpublikowanie
19.04.2024 14:29 Krystyna Zabielna - Spała
Inspektor
publikacja
Kategoria: 2024
19.04.2024 14:25 Krystyna Zabielna - Spała
Inspektor
publikacja
Kategoria: 2024
19.04.2024 14:22 Krystyna Zabielna - Spała
Inspektor
publikacja
Kategoria: 2024
19.04.2024 14:21 Krystyna Zabielna - Spała
Inspektor
publikacja
Kategoria: 2024
19.04.2024 14:19 Krystyna Zabielna - Spała
Inspektor
publikacja
Kategoria: 2024
19.04.2024 14:15 Krystyna Zabielna - Spała
Inspektor
publikacja
Kategoria: 2024
19.04.2024 14:13 Krystyna Zabielna - Spała
Inspektor
publikacja
Kategoria: 2024
19.04.2024 14:10 Krystyna Zabielna - Spała
Inspektor
publikacja
Kategoria: 2024
19.04.2024 14:08 Krystyna Zabielna - Spała
Inspektor
publikacja
Kategoria: 2024
19.04.2024 14:03 Krystyna Zabielna - Spała
Inspektor
publikacja
Załącznik: IV kw 2023 Sprawozdanie Rb-28S
Kategoria: 2023
19.04.2024 14:03 Krystyna Zabielna - Spała
Inspektor
odpublikowanie
Załącznik: IV kw 2023 Sprawozdanie Rb-28S
Kategoria: 2023
19.04.2024 13:14 Marek Cieślak
publikacja
Kategoria: Obwieszczenia
19.04.2024 13:07 Joanna Pilimon
Główny Specjalista
publikacja
19.04.2024 11:04 Katarzyna Sosnowska
dyrektor
modyfikacja
Załącznik: ŚLIWIŃSKA-ŁOKAJ JOANNA
19.04.2024 11:03 Katarzyna Sosnowska
dyrektor
publikacja
Załącznik: ŚLIWIŃSKA-ŁOKAJ JOANNA
19.04.2024 11:01 Katarzyna Sosnowska
dyrektor
skasowanie
Załącznik: ŚLIWIŃSKA-ŁOKAJ JOANNA
Dokument: oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji Rady Miejskiej Legnicy 2018-2024
Kategoria: Oświadczenia majątkowe radnych
19.04.2024 11:01 Katarzyna Sosnowska
dyrektor
modyfikacja
Załącznik: ŚLIWIŃSKA-ŁOKAJ JOANNA
19.04.2024 10:03 Łukasz Steiner
Podinspektor
publikacja
19.04.2024 10:03 Łukasz Steiner
Podinspektor
publikacja
19.04.2024 09:38 Joanna Pilimon
Główny Specjalista
publikacja
19.04.2024 09:14 Krystyna Zabielna - Spała
Inspektor
publikacja
Kategoria: Zarządzenia
19.04.2024 08:43 Anna Kędzierska
Podinspektor
publikacja
Kategoria: Rozstrzygnięcia
19.04.2024 08:42 Joanna Pilimon
Główny Specjalista
publikacja
18.04.2024 15:12 Marta Kowalczyk
inspektor
publikacja
Załącznik: Odp_do_1121_24
18.04.2024 13:40 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
18.04.2024 13:27 Andrzej Stępień
Główny specjalista
modyfikacja
Kategoria: Zgromadzenia
18.04.2024 08:42 Sylwester Cisowski
Inspektor
publikacja
18.04.2024 08:40 Elżbieta Trojan-Imielińska
Główny Specjalista
publikacja
18.04.2024 08:40 Elżbieta Trojan-Imielińska
Główny Specjalista
publikacja
18.04.2024 08:40 Elżbieta Trojan-Imielińska
Główny Specjalista
publikacja
18.04.2024 08:40 Elżbieta Trojan-Imielińska
Główny Specjalista
publikacja
18.04.2024 08:39 Elżbieta Trojan-Imielińska
Główny Specjalista
publikacja
18.04.2024 08:39 Elżbieta Trojan-Imielińska
Główny Specjalista
publikacja
18.04.2024 08:39 Elżbieta Trojan-Imielińska
Główny Specjalista
publikacja
18.04.2024 08:39 Elżbieta Trojan-Imielińska
Główny Specjalista
publikacja
18.04.2024 08:39 Elżbieta Trojan-Imielińska
Główny Specjalista
publikacja
17.04.2024 15:03 Edyta Muzyczuk
publikacja
17.04.2024 12:18 Elżbieta Trojan-Imielińska
Główny Specjalista
publikacja
17.04.2024 12:18 Elżbieta Trojan-Imielińska
Główny Specjalista
nowa wersja
17.04.2024 12:12 Katarzyna Jastrzębska
główny specjalista
modyfikacja
17.04.2024 12:10 Bożena Świerczek
kierownik referatu
publikacja
17.04.2024 10:09 Elżbieta Trojan-Imielińska
Główny Specjalista
modyfikacja
17.04.2024 09:13 Sylwia Tokarczyk
główny specjalista
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
17.04.2024 08:54 Katarzyna Jastrzębska
główny specjalista
odpublikowanie
17.04.2024 08:49 Gabriela Zając-Kowalczyk
modyfikacja
17.04.2024 08:41 Gabriela Zając-Kowalczyk
publikacja
Załącznik: Uzasadnienie_do projektu uchwały mpzp (ul.Myśliwca)
17.04.2024 08:41 Gabriela Zając-Kowalczyk
publikacja
Załącznik: Prognoza oddziaływania na środowisko 2 Myśliwca
17.04.2024 08:41 Gabriela Zając-Kowalczyk
publikacja
Załącznik: Formularz uwag do_mpzp
17.04.2024 08:41 Gabriela Zając-Kowalczyk
publikacja
Załącznik: Formularz uwag do mpzp
17.04.2024 08:39 Gabriela Zając-Kowalczyk
modyfikacja
17.04.2024 08:39 Gabriela Zając-Kowalczyk
publikacja
Załącznik: Projekt załącznika graficznego nr 1_Myśliwca
17.04.2024 08:39 Gabriela Zając-Kowalczyk
publikacja
Załącznik: Projekt uchwały_terenu położonego na północ od ul. Myśliwca przy zbiorczej drodze południowej
17.04.2024 08:37 Gabriela Zając-Kowalczyk
modyfikacja
17.04.2024 08:20 Edyta Muzyczuk
publikacja
17.04.2024 08:17 Marek Cieślak
publikacja
17.04.2024 07:38 Agata Tokarz-Puzio
Główny Specjalista
publikacja
17.04.2024 07:36 Agata Tokarz-Puzio
Główny Specjalista
odpublikowanie
16.04.2024 15:51 Katarzyna Jastrzębska
główny specjalista
modyfikacja
Załącznik: Zawiadomienie - obwieszczenie GOS.6220.29.2023.XVII
16.04.2024 15:49 Wiesław Szczygieł
Kierownik Referatu d/s Sprzedaży Lokali Mieszkalnych i Użytkowych
publikacja
16.04.2024 15:47 Wiesław Szczygieł
Kierownik Referatu d/s Sprzedaży Lokali Mieszkalnych i Użytkowych
publikacja
16.04.2024 15:44 Katarzyna Jastrzębska
główny specjalista
modyfikacja
16.04.2024 15:42 Wiesław Szczygieł
Kierownik Referatu d/s Sprzedaży Lokali Mieszkalnych i Użytkowych
publikacja
16.04.2024 15:42 Gabriela Zając-Kowalczyk
modyfikacja
16.04.2024 15:42 Gabriela Zając-Kowalczyk
publikacja
Załącznik: Wykaz wniosków do mpzp -obszaru w rejonie ul. Wilczej
16.04.2024 15:41 Gabriela Zając-Kowalczyk
modyfikacja
16.04.2024 15:39 Jolanta Chrzanowska
Główny specjalista
publikacja
Kategoria: zaproszenia
16.04.2024 15:36 Katarzyna Jastrzębska
główny specjalista
publikacja
16.04.2024 15:31 Aneta Fiedziuk
podinspektor
publikacja
16.04.2024 14:16 Bożena Świerczek
kierownik referatu
publikacja
16.04.2024 14:16 Bożena Świerczek
kierownik referatu
publikacja
16.04.2024 14:10 Bożena Świerczek
kierownik referatu
publikacja
16.04.2024 14:04 Gabriela Zając-Kowalczyk
publikacja
Załącznik: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
16.04.2024 14:02 Gabriela Zając-Kowalczyk
skasowanie
Załącznik: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Dokument: Rozpatrzenie wniosków
Kategoria: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
16.04.2024 14:02 Gabriela Zając-Kowalczyk
modyfikacja
16.04.2024 13:58 Gabriela Zając-Kowalczyk
publikacja
Załącznik: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
16.04.2024 13:55 Gabriela Zając-Kowalczyk
odpublikowanie
16.04.2024 13:55 Gabriela Zając-Kowalczyk
odpublikowanie
16.04.2024 13:52 Aneta Fiedziuk
podinspektor
publikacja
16.04.2024 11:09 Edyta Muzyczuk
publikacja
16.04.2024 09:17 Elżbieta Trojan-Imielińska
Główny Specjalista
publikacja
15.04.2024 14:14 Agata Brania
Pomoc administracyjna
modyfikacja
15.04.2024 14:13 Agata Brania
Pomoc administracyjna
modyfikacja
15.04.2024 12:15 Łukasz Steiner
Podinspektor
publikacja
15.04.2024 11:14 Joanna Pilimon
Główny Specjalista
publikacja
15.04.2024 11:14 Joanna Pilimon
Główny Specjalista
publikacja
15.04.2024 11:13 Marta Kowalczyk
inspektor
publikacja
Załącznik: Odp_do_1115_24
15.04.2024 10:55 Marta Kowalczyk
inspektor
publikacja
Załącznik: Odp_do_1118_24
15.04.2024 10:53 Marta Kowalczyk
inspektor
publikacja
Załącznik: Odp_do_1122_24
Dokument: Marta Wisłocka
15.04.2024 10:52 Marta Kowalczyk
inspektor
publikacja
Załącznik: Odp_do_1116_24
15.04.2024 10:49 Marta Kowalczyk
inspektor
publikacja
Załącznik: Odp_do_1120_24
15.04.2024 10:46 Marta Kowalczyk
inspektor
publikacja
Załącznik: Odp_do_1117_24
15.04.2024 10:43 Marta Kowalczyk
inspektor
publikacja
Załącznik: Odp_do_1119_24
15.04.2024 10:37 Marta Kowalczyk
inspektor
publikacja
Załącznik: Odp_do_1123_24
15.04.2024 10:29 Aneta Fiedziuk
podinspektor
publikacja
15.04.2024 10:29 Aneta Fiedziuk
podinspektor
publikacja
15.04.2024 10:04 Aneta Fiedziuk
podinspektor
modyfikacja
15.04.2024 10:03 Gabriela Zając-Kowalczyk
publikacja
15.04.2024 08:57 Marta Kowalczyk
inspektor
publikacja
Załącznik: Nr_1124_24_ws_kryteriów wyboru podwórek do remontu
15.04.2024 07:45 Andrzej Stępień
Główny specjalista
modyfikacja
Kategoria: Zgromadzenia
12.04.2024 15:02 Anna Gajos
Inspektor
publikacja
12.04.2024 15:02 Anna Gajos
Inspektor
publikacja
12.04.2024 15:02 Anna Gajos
Inspektor
publikacja
12.04.2024 15:02 Anna Gajos
Inspektor
publikacja
12.04.2024 15:02 Anna Gajos
Inspektor
publikacja
12.04.2024 15:02 Anna Gajos
Inspektor
publikacja
12.04.2024 15:02 Anna Gajos
Inspektor
publikacja
12.04.2024 14:56 Andrzej Czabajski
Główny Specjalista
publikacja
12.04.2024 14:53 Wiesław Szczygieł
Kierownik Referatu d/s Sprzedaży Lokali Mieszkalnych i Użytkowych
publikacja
12.04.2024 14:52 Wiesław Szczygieł
Kierownik Referatu d/s Sprzedaży Lokali Mieszkalnych i Użytkowych
publikacja
12.04.2024 13:51 Patrycja Butyńska
podinspektor
publikacja
12.04.2024 13:51 Patrycja Butyńska
podinspektor
publikacja
Kategoria: sieci
12.04.2024 13:51 Patrycja Butyńska
podinspektor
publikacja
12.04.2024 11:39 Krystyna Zabielna - Spała
Inspektor
publikacja
Kategoria: Zarządzenia
12.04.2024 11:25 Krystyna Zabielna - Spała
Inspektor
publikacja
Kategoria: 2024
12.04.2024 11:21 Krystyna Zabielna - Spała
Inspektor
publikacja
Kategoria: 2024
12.04.2024 11:17 Krystyna Zabielna - Spała
Inspektor
publikacja
Kategoria: 2024
12.04.2024 11:10 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
Kategoria: 2024
12.04.2024 09:36 Renata Szydłowska
publikacja
12.04.2024 09:22 Patrycja Butyńska
podinspektor
publikacja
12.04.2024 07:42 Marek Cieślak
publikacja
12.04.2024 00:00 Łukasz Steiner
Podinspektor
odpublikowanie
11.04.2024 09:29 Aleksandra Cichoń
inspektor
publikacja
Kategoria: Rozstrzygnięcia
11.04.2024 09:29 Aleksandra Cichoń
inspektor
publikacja
Kategoria: Rozstrzygnięcia
11.04.2024 08:12 Edyta Muzyczuk
publikacja
11.04.2024 08:12 Edyta Muzyczuk
publikacja
11.04.2024 08:07 Andrzej Stępień
Główny specjalista
modyfikacja
Kategoria: Zgromadzenia
10.04.2024 14:58 Marek Cieślak
modyfikacja
10.04.2024 14:45 Marta Kowalczyk
inspektor
modyfikacja
Załącznik: Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa za 2023
10.04.2024 14:45 Marta Kowalczyk
inspektor
modyfikacja
Załącznik: sprawozdanie
10.04.2024 14:39 Marta Kowalczyk
inspektor
modyfikacja
Załącznik: sprawozdanie
10.04.2024 14:21 Edyta Muzyczuk
modyfikacja
Kategoria: Obwieszczenia
10.04.2024 14:21 Edyta Muzyczuk
publikacja
Załącznik: zmiana decyzji
Kategoria: Obwieszczenia
10.04.2024 14:21 Edyta Muzyczuk
modyfikacja
Kategoria: Obwieszczenia
10.04.2024 14:15 Marek Cieślak
publikacja
Kategoria: Obwieszczenia
10.04.2024 11:46 Edyta Muzyczuk
publikacja
10.04.2024 10:41 Maciej Machowski
podinspektor
modyfikacja
Kategoria: Zgromadzenia
10.04.2024 10:08 Marek Cieślak
modyfikacja
Kategoria: Obwieszczenia
10.04.2024 10:07 Edyta Muzyczuk
publikacja
10.04.2024 10:07 Edyta Muzyczuk
publikacja
Kategoria: Obwieszczenia
10.04.2024 07:41 Andrzej Stępień
Główny specjalista
modyfikacja
Kategoria: Zgromadzenia
10.04.2024 07:00 Wiesław Szczygieł
Kierownik Referatu d/s Sprzedaży Lokali Mieszkalnych i Użytkowych
odpublikowanie
10.04.2024 00:00 Wiesław Szczygieł
Kierownik Referatu d/s Sprzedaży Lokali Mieszkalnych i Użytkowych
odpublikowanie
09.04.2024 15:56 Iwona Milewska
pomoc administracyjna
publikacja
09.04.2024 13:55 Anna Turko
Główny specjalista
publikacja
09.04.2024 11:47 Sylwia Tokarczyk
główny specjalista
publikacja
Kategoria: Rozstrzygnięcia
09.04.2024 08:39 Edyta Muzyczuk
publikacja
Kategoria: Obwieszczenia
08.04.2024 14:18 Anna Gajos
Inspektor
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
08.04.2024 13:52 Aleksandra Cichoń
inspektor
publikacja
Kategoria: Rozstrzygnięcia
08.04.2024 10:39 Katarzyna Sosnowska
dyrektor
publikacja
©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL