Ostatnia aktualizacja strony: 20.05.2024, 15:26

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Data dokonania zmian (dd-mm-yyyy)

Zmiana od 07-05-2024 do 21-05-2024

publikacja
138
modyfikacja
167
skasowanie
7
Data Redaktor Akcja Zmiana
21.05.2024 00:00 Edyta Muzyczuk
odpublikowanie
Kategoria: Obwieszczenia
21.05.2024 00:00 Wiesław Szczygieł
Kierownik Referatu d/s Sprzedaży Lokali Mieszkalnych i Użytkowych
odpublikowanie
21.05.2024 00:00 Wiesław Szczygieł
Kierownik Referatu d/s Sprzedaży Lokali Mieszkalnych i Użytkowych
odpublikowanie
20.05.2024 15:26 Elżbieta Trojan-Imielińska
Główny Specjalista
publikacja
20.05.2024 15:26 Elżbieta Trojan-Imielińska
Główny Specjalista
publikacja
20.05.2024 15:26 Elżbieta Trojan-Imielińska
Główny Specjalista
publikacja
Kategoria: Dla Mieszkańca
20.05.2024 15:25 Elżbieta Trojan-Imielińska
Główny Specjalista
publikacja
20.05.2024 15:10 Andrzej Stępień
Główny specjalista
modyfikacja
20.05.2024 14:40 Dorota Leszczyńska
publikacja
Kategoria: Prawo Jazdy
20.05.2024 14:40 Dorota Leszczyńska
publikacja
Kategoria: Prawo Jazdy
20.05.2024 14:40 Dorota Leszczyńska
nowa wersja
Kategoria: Prawo Jazdy
20.05.2024 14:40 Dorota Leszczyńska
publikacja
20.05.2024 14:40 Dorota Leszczyńska
publikacja
20.05.2024 14:40 Dorota Leszczyńska
publikacja
Kategoria: Stowarzyszenia
20.05.2024 14:40 Dorota Leszczyńska
publikacja
20.05.2024 14:40 Dorota Leszczyńska
nowa wersja
20.05.2024 13:35 Magdalena Rzeszut
publikacja
20.05.2024 13:11 Wioletta Mazur
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: treść ogłoszenia ul. Śmigłowcowa
20.05.2024 13:05 Wioletta Mazur
Główny Specjalista
modyfikacja
20.05.2024 12:51 Katarzyna Sosnowska
dyrektor
publikacja
20.05.2024 12:33 Joanna Pilimon
Główny Specjalista
publikacja
20.05.2024 11:02 Edyta Muzyczuk
publikacja
20.05.2024 00:00 Wiesław Szczygieł
Kierownik Referatu d/s Sprzedaży Lokali Mieszkalnych i Użytkowych
odpublikowanie
19.05.2024 09:00 Anna Kędzierska
Podinspektor
odpublikowanie
Kategoria: Rozstrzygnięcia
18.05.2024 07:48 Grzegorz Jeziorowski
Podinspektor
modyfikacja
Kategoria: Zgromadzenia
18.05.2024 07:43 Grzegorz Jeziorowski
Podinspektor
modyfikacja
Kategoria: Zgromadzenia
18.05.2024 07:42 Grzegorz Jeziorowski
Podinspektor
modyfikacja
Kategoria: Zgromadzenia
18.05.2024 07:41 Grzegorz Jeziorowski
Podinspektor
modyfikacja
Kategoria: Zgromadzenia
18.05.2024 07:39 Grzegorz Jeziorowski
Podinspektor
odpublikowanie
Kategoria: Zgromadzenia
18.05.2024 00:00 Wiesław Szczygieł
Kierownik Referatu d/s Sprzedaży Lokali Mieszkalnych i Użytkowych
odpublikowanie
17.05.2024 18:40 Jerzy Boberek
publikacja
Kategoria: Zgromadzenia
17.05.2024 12:38 Bożena Czerwińska
publikacja
17.05.2024 11:48 Dorota Leszczyńska
publikacja
Załącznik: ewidencja_stowarzyszen_zwyklych_pod_nadzorem_prezydenta_miasta_legnica
17.05.2024 11:32 Magdalena Rzeszut
publikacja
17.05.2024 09:36 Katarzyna Sosnowska
dyrektor
publikacja
Kategoria: Kluby Radnych
17.05.2024 09:18 Krystyna Zabielna - Spała
Inspektor
publikacja
Załącznik: I kw 2024 Sprawozdanie Rb-N
Kategoria: 2024
17.05.2024 09:18 Krystyna Zabielna - Spała
Inspektor
odpublikowanie
Załącznik: I kw 2024 Sprawozdanie Rb-N
Kategoria: 2024
17.05.2024 09:18 Andrzej Stępień
Główny specjalista
modyfikacja
Kategoria: Zgromadzenia
17.05.2024 09:17 Krystyna Zabielna - Spała
Inspektor
publikacja
Załącznik: I kw 2024 Sprawozdanie Rb-28S
Kategoria: 2024
17.05.2024 09:17 Krystyna Zabielna - Spała
Inspektor
odpublikowanie
Załącznik: I kw 2024 Sprawozdanie Rb-28S
Kategoria: 2024
17.05.2024 08:50 Anna Turko
Główny specjalista
publikacja
17.05.2024 08:44 Wioletta Mazur
Główny Specjalista
publikacja
17.05.2024 08:44 Wioletta Mazur
Główny Specjalista
publikacja
17.05.2024 08:44 Agata Brania
Pomoc administracyjna
modyfikacja
17.05.2024 08:44 Agata Brania
Pomoc administracyjna
publikacja
Załącznik: 18_Raport konsultacje społeczne dot. budżetu Miasta L-cy na rok 2024
17.05.2024 08:43 Agata Brania
Pomoc administracyjna
modyfikacja
17.05.2024 08:41 Agata Brania
Pomoc administracyjna
modyfikacja
17.05.2024 08:41 Agata Brania
Pomoc administracyjna
modyfikacja
17.05.2024 07:54 Patrycja Butyńska
podinspektor
publikacja
Kategoria: sieci
17.05.2024 00:00 Wiesław Szczygieł
Kierownik Referatu d/s Sprzedaży Lokali Mieszkalnych i Użytkowych
odpublikowanie
16.05.2024 15:19 Andrzej Czabajski
Główny Specjalista
publikacja
16.05.2024 14:53 Aneta Fiedziuk
podinspektor
publikacja
16.05.2024 12:53 Wioletta Mazur
Główny Specjalista
publikacja
16.05.2024 12:51 Sylwia Tokarczyk
główny specjalista
publikacja
16.05.2024 11:42 Patrycja Butyńska
podinspektor
publikacja
16.05.2024 11:41 Patrycja Butyńska
podinspektor
modyfikacja
16.05.2024 11:39 Joanna Pilimon
Główny Specjalista
publikacja
16.05.2024 08:58 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
16.05.2024 08:55 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
16.05.2024 08:51 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
16.05.2024 08:24 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
16.05.2024 08:22 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
16.05.2024 08:21 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
16.05.2024 08:20 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
16.05.2024 08:16 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
16.05.2024 08:11 Anna Turko
Główny specjalista
publikacja
Załącznik: AK
16.05.2024 08:11 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
16.05.2024 08:10 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
16.05.2024 08:07 Anna Turko
Główny specjalista
publikacja
Załącznik: AK
15.05.2024 15:25 Elżbieta Trojan-Imielińska
Główny Specjalista
publikacja
15.05.2024 15:24 Elżbieta Trojan-Imielińska
Główny Specjalista
publikacja
15.05.2024 15:24 Elżbieta Trojan-Imielińska
Główny Specjalista
publikacja
15.05.2024 15:16 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
15.05.2024 15:09 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
15.05.2024 15:06 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
15.05.2024 14:59 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
15.05.2024 14:58 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
15.05.2024 14:55 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
15.05.2024 13:27 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
15.05.2024 13:25 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
15.05.2024 13:00 Jolanta Chrzanowska
Główny specjalista
modyfikacja
Kategoria: skład
15.05.2024 12:57 Jolanta Chrzanowska
Główny specjalista
modyfikacja
Kategoria: skład
15.05.2024 12:55 Jolanta Chrzanowska
Główny specjalista
publikacja
Kategoria: skład
15.05.2024 12:48 Wioletta Mazur
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: treść ogłoszenia ul. Andersa 26
15.05.2024 12:46 Jolanta Chrzanowska
Główny specjalista
modyfikacja
Kategoria: skład
15.05.2024 12:45 Marek Cieślak
modyfikacja
Kategoria: sieci
15.05.2024 12:43 Jolanta Chrzanowska
Główny specjalista
modyfikacja
Dokument: Rada Miejska
Kategoria: Rada Miejska
15.05.2024 12:25 Jolanta Chrzanowska
Główny specjalista
publikacja
Kategoria: protokoły
15.05.2024 12:25 Jolanta Chrzanowska
Główny specjalista
publikacja
Kategoria: protokoły
15.05.2024 12:21 Jolanta Chrzanowska
Główny specjalista
publikacja
Dokument: 7 maja 2024 r.
Kategoria: protokoły
15.05.2024 12:20 Jolanta Chrzanowska
Główny specjalista
publikacja
Dokument: 8 marca 2024 r.
Kategoria: protokoły
15.05.2024 12:19 Marta Kowalczyk
inspektor
publikacja
Kategoria: protokoły
15.05.2024 12:18 Jolanta Chrzanowska
Główny specjalista
publikacja
Kategoria: protokoły
15.05.2024 12:18 Jolanta Chrzanowska
Główny specjalista
publikacja
Kategoria: protokoły
15.05.2024 12:14 Jolanta Chrzanowska
Główny specjalista
publikacja
Kategoria: Skład osobowy
15.05.2024 12:13 Jolanta Chrzanowska
Główny specjalista
odpublikowanie
Kategoria: Skład osobowy
15.05.2024 12:03 Patrycja Butyńska
podinspektor
publikacja
15.05.2024 12:03 Patrycja Butyńska
podinspektor
publikacja
Kategoria: sieci
15.05.2024 11:49 Jolanta Chrzanowska
Główny specjalista
publikacja
Kategoria: zaproszenia
15.05.2024 11:47 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
15.05.2024 11:43 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
15.05.2024 11:41 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
15.05.2024 11:40 Paulina Komarnicka
Inspektor
publikacja
Kategoria: Obwieszczenia
15.05.2024 11:39 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
15.05.2024 11:35 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
15.05.2024 11:30 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
15.05.2024 11:28 Wioletta Mazur
Główny Specjalista
modyfikacja
15.05.2024 11:22 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
15.05.2024 11:20 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
15.05.2024 11:11 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
15.05.2024 11:07 Wioletta Mazur
Główny Specjalista
publikacja
15.05.2024 11:07 Wioletta Mazur
Główny Specjalista
publikacja
15.05.2024 11:02 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
15.05.2024 10:58 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
15.05.2024 10:46 Anna Turko
Główny specjalista
przeniesienie
15.05.2024 10:44 Anna Turko
Główny specjalista
przeniesienie
15.05.2024 10:42 Anna Turko
Główny specjalista
przeniesienie
15.05.2024 10:42 Anna Turko
Główny specjalista
przeniesienie
15.05.2024 10:41 Anna Turko
Główny specjalista
przeniesienie
15.05.2024 10:41 Anna Turko
Główny specjalista
przeniesienie
15.05.2024 10:41 Anna Turko
Główny specjalista
przeniesienie
15.05.2024 10:40 Anna Turko
Główny specjalista
przeniesienie
15.05.2024 10:40 Anna Turko
Główny specjalista
przeniesienie
15.05.2024 10:40 Anna Turko
Główny specjalista
przeniesienie
15.05.2024 10:40 Anna Turko
Główny specjalista
przeniesienie
15.05.2024 10:36 Anna Turko
Główny specjalista
przeniesienie
15.05.2024 10:36 Anna Turko
Główny specjalista
przeniesienie
15.05.2024 10:35 Anna Turko
Główny specjalista
przeniesienie
15.05.2024 10:35 Anna Turko
Główny specjalista
przeniesienie
15.05.2024 10:35 Anna Turko
Główny specjalista
przeniesienie
15.05.2024 10:35 Anna Turko
Główny specjalista
przeniesienie
15.05.2024 10:34 Anna Turko
Główny specjalista
przeniesienie
15.05.2024 10:31 Anna Turko
Główny specjalista
przeniesienie
15.05.2024 10:28 Anna Turko
Główny specjalista
przeniesienie
15.05.2024 10:26 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
15.05.2024 10:25 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
15.05.2024 10:20 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
15.05.2024 10:15 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
15.05.2024 09:56 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
15.05.2024 09:55 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
15.05.2024 09:45 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
15.05.2024 09:43 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
15.05.2024 09:43 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
15.05.2024 07:51 Krystyna Zabielna - Spała
Inspektor
publikacja
Kategoria: Zarządzenia
14.05.2024 13:49 Wiesław Szczygieł
Kierownik Referatu d/s Sprzedaży Lokali Mieszkalnych i Użytkowych
publikacja
14.05.2024 13:49 Wiesław Szczygieł
Kierownik Referatu d/s Sprzedaży Lokali Mieszkalnych i Użytkowych
publikacja
14.05.2024 12:44 Dorota Odzimek-Łajczak
Pomoc Administracyjna
odpublikowanie
14.05.2024 12:09 Marta Kowalczyk
inspektor
publikacja
14.05.2024 10:10 Patrycja Butyńska
podinspektor
publikacja
14.05.2024 08:47 Gabriela Zając-Kowalczyk
publikacja
14.05.2024 08:08 Renata Szydłowska
publikacja
13.05.2024 14:49 Patrycja Butyńska
podinspektor
publikacja
13.05.2024 14:47 Renata Szydłowska
publikacja
13.05.2024 14:39 Wiesław Szczygieł
Kierownik Referatu d/s Sprzedaży Lokali Mieszkalnych i Użytkowych
publikacja
13.05.2024 13:17 Elżbieta Trojan-Imielińska
Główny Specjalista
publikacja
13.05.2024 12:33 Elżbieta Trojan-Imielińska
Główny Specjalista
publikacja
13.05.2024 12:06 Renata Szydłowska
skasowanie
Dokument: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Legnicy nr PAB.6740.87.2024.XII o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie elektrowni fotowoltaicznej PV Pawice wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Legnicy.
Kategoria: Obwieszczenia
13.05.2024 12:06 Renata Szydłowska
modyfikacja
Kategoria: Obwieszczenia
13.05.2024 11:57 Joanna Pilimon
Główny Specjalista
publikacja
Kategoria: Obwieszczenia
13.05.2024 11:57 Renata Szydłowska
publikacja
13.05.2024 11:00 Jolanta Chrzanowska
Główny specjalista
publikacja
Załącznik: Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Kadencji 2024 -2029
Kategoria: skład
13.05.2024 11:00 Jolanta Chrzanowska
Główny specjalista
modyfikacja
Kategoria: skład
13.05.2024 10:56 Jolanta Chrzanowska
Główny specjalista
publikacja
Załącznik: Skład Komisji Spraw Społecznych i Ekologii kadencji 2024 - 2029
Kategoria: skład
13.05.2024 10:56 Jolanta Chrzanowska
Główny specjalista
modyfikacja
Kategoria: skład
13.05.2024 10:54 Jolanta Chrzanowska
Główny specjalista
skasowanie
Załącznik: Skład Komisji Spraw Społecznych i Ekologii kadencji 2024 - 2029
Dokument: Skład Komisji Spraw Społecznych i Ekologii kadencji 2024 - 2029
Kategoria: skład
13.05.2024 10:54 Jolanta Chrzanowska
Główny specjalista
publikacja
Kategoria: skład
13.05.2024 10:52 Jolanta Chrzanowska
Główny specjalista
publikacja
Kategoria: skład
13.05.2024 10:50 Jolanta Chrzanowska
Główny specjalista
publikacja
Kategoria: skład
13.05.2024 10:47 Jolanta Chrzanowska
Główny specjalista
skasowanie
Dokument: Skład Komisji budzetu i Finansów kadnecji 2024 - 2029
Kategoria: skład
13.05.2024 10:47 Jolanta Chrzanowska
Główny specjalista
skasowanie
Dokument: Skład Komisji Gospodarki w kadencji 2024-2029
Kategoria: skład
13.05.2024 10:47 Jolanta Chrzanowska
Główny specjalista
publikacja
Kategoria: skład
13.05.2024 10:46 Jolanta Chrzanowska
Główny specjalista
odpublikowanie
Kategoria: skład
13.05.2024 10:44 Jolanta Chrzanowska
Główny specjalista
publikacja
Kategoria: skład
13.05.2024 10:42 Jolanta Chrzanowska
Główny specjalista
publikacja
Kategoria: skład
13.05.2024 10:41 Jolanta Chrzanowska
Główny specjalista
odpublikowanie
Kategoria: skład
13.05.2024 10:41 Jolanta Chrzanowska
Główny specjalista
publikacja
Kategoria: skład
13.05.2024 09:22 Aneta Fiedziuk
podinspektor
publikacja
13.05.2024 07:44 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
13.05.2024 07:43 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
12.05.2024 17:55 Andrzej Stępień
Główny specjalista
modyfikacja
Kategoria: Zgromadzenia
11.05.2024 00:00 Wiesław Szczygieł
Kierownik Referatu d/s Sprzedaży Lokali Mieszkalnych i Użytkowych
odpublikowanie
11.05.2024 00:00 Wiesław Szczygieł
Kierownik Referatu d/s Sprzedaży Lokali Mieszkalnych i Użytkowych
odpublikowanie
10.05.2024 18:17 Elżbieta Trojan-Imielińska
Główny Specjalista
publikacja
Kategoria: Dla Mieszkańca
10.05.2024 13:07 Jolanta Chrzanowska
Główny specjalista
publikacja
Załącznik: Skład Komisji Budżety i Finansów kadencji 2024 - 2029
Kategoria: skład
10.05.2024 13:06 Jolanta Chrzanowska
Główny specjalista
modyfikacja
Kategoria: skład
10.05.2024 13:04 Jolanta Chrzanowska
Główny specjalista
publikacja
Załącznik: KBiF
Kategoria: skład
10.05.2024 13:04 Jolanta Chrzanowska
Główny specjalista
modyfikacja
Kategoria: skład
10.05.2024 11:52 Zbigniew Wróblewski
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
publikacja
10.05.2024 09:23 Joanna Pilimon
Główny Specjalista
publikacja
10.05.2024 00:00 Wiesław Szczygieł
Kierownik Referatu d/s Sprzedaży Lokali Mieszkalnych i Użytkowych
odpublikowanie
10.05.2024 00:00 Wiesław Szczygieł
Kierownik Referatu d/s Sprzedaży Lokali Mieszkalnych i Użytkowych
odpublikowanie
10.05.2024 00:00 Wiesław Szczygieł
Kierownik Referatu d/s Sprzedaży Lokali Mieszkalnych i Użytkowych
odpublikowanie
10.05.2024 00:00 Wiesław Szczygieł
Kierownik Referatu d/s Sprzedaży Lokali Mieszkalnych i Użytkowych
odpublikowanie
09.05.2024 15:29 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
09.05.2024 15:26 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
09.05.2024 15:26 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
09.05.2024 15:06 Sylwia Szura
Kierownik Referatu Opłat i Windykacji
publikacja
Kategoria: Obwieszczenia
09.05.2024 15:05 Sylwia Szura
Kierownik Referatu Opłat i Windykacji
odpublikowanie
Kategoria: Obwieszczenia
09.05.2024 15:00 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
09.05.2024 14:57 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
09.05.2024 14:51 Sylwia Szura
Kierownik Referatu Opłat i Windykacji
publikacja
Załącznik: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Legnicy ws. wyznaczenia przez Wojewodę Dolnośląskiego innego organu do prowadzenia postępowania
Kategoria: Obwieszczenia
09.05.2024 14:51 Sylwia Szura
Kierownik Referatu Opłat i Windykacji
modyfikacja
Załącznik: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Legnicy ws. wyznaczenia przez Wojewodę Dolnośląskiego innego organu do prowadzenia postępowania
Kategoria: Obwieszczenia
09.05.2024 14:50 Sylwia Szura
Kierownik Referatu Opłat i Windykacji
modyfikacja
Kategoria: Obwieszczenia
09.05.2024 14:46 Sylwia Szura
Kierownik Referatu Opłat i Windykacji
odpublikowanie
Załącznik: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Legnicy ws. wyznaczenia przez Wojewodę Dolnośląskiego innego organu do prowadzenia postępowania
Kategoria: Obwieszczenia
09.05.2024 14:46 Sylwia Szura
Kierownik Referatu Opłat i Windykacji
modyfikacja
Kategoria: Obwieszczenia
09.05.2024 14:18 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
Dokument: Skarbnik Miasta
Kategoria: Skarbnik Miasta
09.05.2024 14:18 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
09.05.2024 14:17 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
09.05.2024 14:17 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
09.05.2024 14:15 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
09.05.2024 14:14 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
09.05.2024 14:12 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
09.05.2024 13:20 Sylwia Szura
Kierownik Referatu Opłat i Windykacji
publikacja
Kategoria: Obwieszczenia
09.05.2024 11:06 Renata Szydłowska
publikacja
09.05.2024 11:06 Renata Szydłowska
publikacja
09.05.2024 10:43 Joanna Pilimon
Główny Specjalista
publikacja
09.05.2024 10:12 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
Załącznik: Prezydent Miasta Legnicy - Maciej Kupaj
09.05.2024 10:11 Marta Kowalczyk
inspektor
modyfikacja
09.05.2024 10:09 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
Załącznik: mk
09.05.2024 10:04 Katarzyna Sosnowska
dyrektor
publikacja
09.05.2024 00:00 Łukasz Steiner
Podinspektor
odpublikowanie
08.05.2024 15:10 Anna Gajos
Inspektor
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
08.05.2024 14:38 Agata Tokarz-Puzio
Główny Specjalista
skasowanie
Załącznik: Ewidencja stowarzyszeń i klubów sportowych
Dokument: Ewidencja stowarzyszeń i klubów sportowych
Kategoria: Rejestry, ewidencje, archiwa
08.05.2024 14:37 Agata Tokarz-Puzio
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: Ewidencja stowarzyszeń i klubów sportowych
08.05.2024 14:36 Agata Tokarz-Puzio
Główny Specjalista
skasowanie
Załącznik: Eidencja klubów sportowych
Dokument: Ewidencja stowarzyszeń i klubów sportowych
Kategoria: Rejestry, ewidencje, archiwa
08.05.2024 14:36 Agata Tokarz-Puzio
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: Eidencja klubów sportowych
08.05.2024 14:35 Agata Tokarz-Puzio
Główny Specjalista
modyfikacja
08.05.2024 13:45 Jolanta Chrzanowska
Główny specjalista
publikacja
Załącznik: Radni IX kadencji
Kategoria: Skład osobowy
08.05.2024 13:43 Jolanta Chrzanowska
Główny specjalista
modyfikacja
Kategoria: Skład osobowy
08.05.2024 13:39 Patrycja Butyńska
podinspektor
publikacja
08.05.2024 13:39 Patrycja Butyńska
podinspektor
publikacja
08.05.2024 13:06 Jolanta Chrzanowska
Główny specjalista
skasowanie
Załącznik: Radni IX kadencji
Dokument: Radni Rady Miejskiej Legnicy IX kadencji 2024-2029
Kategoria: Skład osobowy
08.05.2024 12:59 Andrzej Stępień
Główny specjalista
modyfikacja
Kategoria: Zgromadzenia
08.05.2024 12:58 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
Kategoria: Skarbnik Miasta
08.05.2024 12:57 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
Dokument: Skarbnik Miasta
08.05.2024 12:45 Marta Kowalczyk
inspektor
modyfikacja
08.05.2024 12:39 Marta Kowalczyk
inspektor
modyfikacja
Dokument: 5 marca 2024 r.
08.05.2024 12:39 Marta Kowalczyk
inspektor
modyfikacja
08.05.2024 12:39 Marta Kowalczyk
inspektor
modyfikacja
08.05.2024 12:39 Marta Kowalczyk
inspektor
modyfikacja
08.05.2024 12:38 Marta Kowalczyk
inspektor
modyfikacja
08.05.2024 12:38 Marta Kowalczyk
inspektor
modyfikacja
08.05.2024 12:38 Marta Kowalczyk
inspektor
modyfikacja
Dokument: 9 maja 2023 r.
08.05.2024 12:38 Marta Kowalczyk
inspektor
modyfikacja
08.05.2024 12:38 Marta Kowalczyk
inspektor
modyfikacja
Dokument: 7 marca 2023 r.
08.05.2024 12:38 Marta Kowalczyk
inspektor
modyfikacja
08.05.2024 12:37 Marta Kowalczyk
inspektor
modyfikacja
08.05.2024 12:37 Marta Kowalczyk
inspektor
modyfikacja
08.05.2024 12:37 Marta Kowalczyk
inspektor
modyfikacja
08.05.2024 12:37 Marta Kowalczyk
inspektor
modyfikacja
08.05.2024 12:37 Marta Kowalczyk
inspektor
modyfikacja
Dokument: 5 lipca 2022 r.
08.05.2024 12:36 Marta Kowalczyk
inspektor
modyfikacja
08.05.2024 12:36 Marta Kowalczyk
inspektor
modyfikacja
Dokument: 10 maja 2022 r.
08.05.2024 12:36 Marta Kowalczyk
inspektor
modyfikacja
08.05.2024 12:36 Marta Kowalczyk
inspektor
modyfikacja
Dokument: 8 marca 2022 r.
08.05.2024 12:36 Marta Kowalczyk
inspektor
modyfikacja
08.05.2024 12:36 Marta Kowalczyk
inspektor
modyfikacja
08.05.2024 12:35 Marta Kowalczyk
inspektor
modyfikacja
08.05.2024 12:35 Marta Kowalczyk
inspektor
modyfikacja
08.05.2024 12:35 Marta Kowalczyk
inspektor
modyfikacja
08.05.2024 12:35 Marta Kowalczyk
inspektor
modyfikacja
08.05.2024 12:34 Marta Kowalczyk
inspektor
modyfikacja
08.05.2024 12:34 Marta Kowalczyk
inspektor
modyfikacja
08.05.2024 12:34 Marta Kowalczyk
inspektor
modyfikacja
08.05.2024 12:34 Marta Kowalczyk
inspektor
modyfikacja
08.05.2024 12:33 Marta Kowalczyk
inspektor
modyfikacja
08.05.2024 12:33 Marta Kowalczyk
inspektor
modyfikacja
08.05.2024 12:33 Marta Kowalczyk
inspektor
modyfikacja
08.05.2024 12:33 Marta Kowalczyk
inspektor
modyfikacja
08.05.2024 12:32 Marta Kowalczyk
inspektor
modyfikacja
08.05.2024 12:32 Marta Kowalczyk
inspektor
modyfikacja
08.05.2024 12:32 Marta Kowalczyk
inspektor
modyfikacja
08.05.2024 12:32 Marta Kowalczyk
inspektor
modyfikacja
08.05.2024 12:31 Marta Kowalczyk
inspektor
modyfikacja
08.05.2024 12:31 Marta Kowalczyk
inspektor
modyfikacja
08.05.2024 12:31 Marta Kowalczyk
inspektor
modyfikacja
08.05.2024 12:30 Marta Kowalczyk
inspektor
modyfikacja
08.05.2024 12:30 Marta Kowalczyk
inspektor
modyfikacja
08.05.2024 12:30 Marta Kowalczyk
inspektor
modyfikacja
08.05.2024 12:29 Marta Kowalczyk
inspektor
modyfikacja
08.05.2024 12:23 Marek Cieślak
publikacja
08.05.2024 11:54 Marta Kowalczyk
inspektor
modyfikacja
Kategoria: skład
08.05.2024 11:50 Marta Kowalczyk
inspektor
modyfikacja
Kategoria: skład
08.05.2024 11:49 Marta Kowalczyk
inspektor
modyfikacja
Kategoria: skład
08.05.2024 11:42 Marta Kowalczyk
inspektor
publikacja
08.05.2024 11:42 Marta Kowalczyk
inspektor
publikacja
08.05.2024 11:42 Marta Kowalczyk
inspektor
publikacja
08.05.2024 11:42 Marta Kowalczyk
inspektor
publikacja
08.05.2024 11:42 Marta Kowalczyk
inspektor
publikacja
08.05.2024 11:42 Marta Kowalczyk
inspektor
publikacja
08.05.2024 11:42 Marta Kowalczyk
inspektor
publikacja
Dokument: Lorenc Andrzej
08.05.2024 11:42 Marta Kowalczyk
inspektor
publikacja
Dokument: Mucha Laura
08.05.2024 11:42 Marta Kowalczyk
inspektor
publikacja
Dokument: Niemiec Piotr
08.05.2024 11:42 Marta Kowalczyk
inspektor
publikacja
08.05.2024 11:42 Marta Kowalczyk
inspektor
publikacja
Dokument: Potycz Jerzy
08.05.2024 11:42 Marta Kowalczyk
inspektor
publikacja
08.05.2024 11:42 Marta Kowalczyk
inspektor
publikacja
08.05.2024 11:41 Marta Kowalczyk
inspektor
publikacja
08.05.2024 11:41 Marta Kowalczyk
inspektor
publikacja
Dokument: Szynalski Jan
08.05.2024 11:41 Marta Kowalczyk
inspektor
publikacja
08.05.2024 11:41 Marta Kowalczyk
inspektor
publikacja
08.05.2024 11:41 Marta Kowalczyk
inspektor
publikacja
Dokument: Tamioła Tomasz
08.05.2024 11:41 Marta Kowalczyk
inspektor
publikacja
Dokument: Wierzbicki Adam
08.05.2024 11:41 Marta Kowalczyk
inspektor
publikacja
Dokument: Wisłocka Marta
08.05.2024 11:41 Marta Kowalczyk
inspektor
publikacja
08.05.2024 11:41 Marta Kowalczyk
inspektor
publikacja
Dokument: Żabicki Piotr
08.05.2024 10:48 Andrzej Stępień
Główny specjalista
odpublikowanie
Kategoria: Zgromadzenia
08.05.2024 10:48 Andrzej Stępień
Główny specjalista
modyfikacja
Kategoria: Zgromadzenia
08.05.2024 10:21 Barbara Janik
publikacja
Kategoria: Zgromadzenia
08.05.2024 09:53 Elżbieta Trojan-Imielińska
Główny Specjalista
publikacja
Kategoria: Dla Mieszkańca
08.05.2024 09:48 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
08.05.2024 09:37 Renata Szydłowska
publikacja
08.05.2024 09:37 Jolanta Chrzanowska
Główny specjalista
modyfikacja
Kategoria: skład
08.05.2024 09:34 Jolanta Chrzanowska
Główny specjalista
odpublikowanie
Załącznik: lista KBiF
Kategoria: skład
08.05.2024 09:30 Jolanta Chrzanowska
Główny specjalista
publikacja
Załącznik: lista KBiF
Kategoria: skład
08.05.2024 09:29 Jolanta Chrzanowska
Główny specjalista
modyfikacja
Kategoria: skład
08.05.2024 09:26 Jolanta Chrzanowska
Główny specjalista
modyfikacja
Kategoria: Skład osobowy
08.05.2024 09:26 Jolanta Chrzanowska
Główny specjalista
publikacja
Załącznik: Radni IX kadencji
Kategoria: Skład osobowy
08.05.2024 09:26 Jolanta Chrzanowska
Główny specjalista
modyfikacja
Kategoria: Skład osobowy
08.05.2024 09:00 Katarzyna Sosnowska
dyrektor
modyfikacja
08.05.2024 08:44 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
08.05.2024 08:10 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
07.05.2024 23:55 Joanna Pilimon
Główny Specjalista
odpublikowanie
Kategoria: Obwieszczenia
07.05.2024 14:21 Anna Turko
Główny specjalista
publikacja
Kategoria: Skład osobowy
07.05.2024 14:16 Anna Turko
Główny specjalista
publikacja
07.05.2024 14:16 Anna Turko
Główny specjalista
publikacja
07.05.2024 14:13 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
07.05.2024 14:13 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
07.05.2024 14:10 Anna Turko
Główny specjalista
przeniesienie
Dokument: Piotr Żabicki
07.05.2024 14:10 Anna Turko
Główny specjalista
przeniesienie
Dokument: Marta Wisłocka
07.05.2024 14:10 Anna Turko
Główny specjalista
przeniesienie
07.05.2024 14:10 Anna Turko
Główny specjalista
przeniesienie
Dokument: Jan Szynalski
07.05.2024 14:10 Anna Turko
Główny specjalista
przeniesienie
07.05.2024 14:10 Anna Turko
Główny specjalista
przeniesienie
07.05.2024 14:10 Anna Turko
Główny specjalista
przeniesienie
07.05.2024 14:10 Anna Turko
Główny specjalista
przeniesienie
Dokument: Grażyna Pichla
07.05.2024 14:10 Anna Turko
Główny specjalista
przeniesienie
Dokument: Piotr Niemiec
07.05.2024 14:10 Anna Turko
Główny specjalista
przeniesienie
Dokument: Andrzej Lorenc
07.05.2024 14:10 Anna Turko
Główny specjalista
przeniesienie
07.05.2024 14:10 Anna Turko
Główny specjalista
przeniesienie
Dokument: Maciej Kupaj
07.05.2024 14:10 Anna Turko
Główny specjalista
przeniesienie
07.05.2024 14:10 Anna Turko
Główny specjalista
przeniesienie
07.05.2024 14:10 Anna Turko
Główny specjalista
przeniesienie
07.05.2024 14:10 Anna Turko
Główny specjalista
przeniesienie
Dokument: Ryszard Kępa
07.05.2024 14:10 Anna Turko
Główny specjalista
przeniesienie
07.05.2024 14:10 Anna Turko
Główny specjalista
przeniesienie
Dokument: Marek Filipek
07.05.2024 14:10 Anna Turko
Główny specjalista
przeniesienie
Dokument: Elżbieta Dybek
07.05.2024 14:10 Anna Turko
Główny specjalista
przeniesienie
07.05.2024 14:10 Anna Turko
Główny specjalista
przeniesienie
07.05.2024 14:10 Anna Turko
Główny specjalista
przeniesienie
Dokument: Ignacy Bochenek
07.05.2024 14:10 Anna Turko
Główny specjalista
przeniesienie
Dokument: Krystyna Barcik
07.05.2024 14:10 Anna Turko
Główny specjalista
przeniesienie
07.05.2024 14:09 Anna Turko
Główny specjalista
publikacja
07.05.2024 14:08 Anna Turko
Główny specjalista
publikacja
07.05.2024 14:05 Elżbieta Trojan-Imielińska
Główny Specjalista
publikacja
07.05.2024 13:57 Elżbieta Trojan-Imielińska
Główny Specjalista
publikacja
Kategoria: Dla Mieszkańca
07.05.2024 13:57 Elżbieta Trojan-Imielińska
Główny Specjalista
nowa wersja
Kategoria: Dla Mieszkańca
07.05.2024 13:55 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
Załącznik: Rada Miejska Legnicy 2018-2024
Dokument: Rada Miejska
Kategoria: Rada Miejska
07.05.2024 13:55 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
Załącznik: Rada Miejska Legnicy 2014-2018
Dokument: Rada Miejska
Kategoria: Rada Miejska
07.05.2024 13:54 Elżbieta Trojan-Imielińska
Główny Specjalista
publikacja
Kategoria: Petycje
07.05.2024 13:54 Elżbieta Trojan-Imielińska
Główny Specjalista
publikacja
Kategoria: Petycje
07.05.2024 13:49 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
Załącznik: Rada Miejska Legnicy 2010-2014
Dokument: Rada Miejska
Kategoria: Rada Miejska
07.05.2024 13:49 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
Załącznik: Rada Miejska Legnicy 2006-2010
Dokument: Rada Miejska
Kategoria: Rada Miejska
07.05.2024 13:49 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
Załącznik: Rada Miejska Legnicy 2002-2006
Dokument: Rada Miejska
Kategoria: Rada Miejska
07.05.2024 13:47 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
Załącznik: Rada Miejska Legnicy 1998-2002
Dokument: Rada Miejska
Kategoria: Rada Miejska
07.05.2024 13:47 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
Załącznik: Rada Miejska Legnicy 1994-1998
Dokument: Rada Miejska
Kategoria: Rada Miejska
07.05.2024 13:47 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
Załącznik: Rada Miejska Legnicy 1990-1994
Dokument: Rada Miejska
Kategoria: Rada Miejska
07.05.2024 11:17 Katarzyna Jastrzębska
główny specjalista
publikacja
07.05.2024 11:12 Katarzyna Jastrzębska
główny specjalista
publikacja
07.05.2024 11:06 Katarzyna Jastrzębska
główny specjalista
publikacja
07.05.2024 09:05 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
07.05.2024 09:05 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
Załącznik: Prezydent Miasta Legnicy - Maciej Kupaj
07.05.2024 09:04 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
07.05.2024 09:03 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
Załącznik: mk
07.05.2024 09:03 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
07.05.2024 08:46 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
07.05.2024 08:45 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
07.05.2024 08:08 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
07.05.2024 08:06 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
07.05.2024 08:05 Anna Turko
Główny specjalista
publikacja
Załącznik: mk
07.05.2024 08:03 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
07.05.2024 08:01 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
Załącznik: Prezydent Miasta Legnicy - Maciej Kupaj
07.05.2024 08:01 Anna Turko
Główny specjalista
publikacja
Załącznik: mk
07.05.2024 07:56 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
07.05.2024 07:52 Anna Turko
Główny specjalista
modyfikacja
©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL