Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/budzet-1/wieloletnia-prognoza-f/4670,Uchwala-Nr-VI5911-Rady-Miejskiej-Legnicy-z-dnia-28-marca-2011-r-zmieniajaca-uchw.html
17.07.2024, 15:39

Uchwała Nr VI/59/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy

Nr VI/59/11

Metadane

Data wytworzenia : 28.03.2011
Data publikacji : 05.04.2011
Data modyfikacji : 10.05.2011
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Sołtys
Osoba udostępniająca informację:
Msoltys

Opcje strony