Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/budzet-1/wieloletnia-prognoza-f/32306,UCHWALA-Nr-LXIII70223-RADY-MIEJSKIEJ-LEGNICY-z-dnia-27-listopada-2023-r.html
25.04.2024, 16:26

UCHWAŁA Nr LXIII/702/23 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 listopada 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy

Metadane

Data publikacji : 01.12.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Krystyna Zabielna - Spała

Opcje strony