Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/budzet-1/wieloletnia-prognoza-f/30359,UCHWALA-Nr-LII59823-RADY-MIEJSKIEJ-LEGNICY-z-dnia-30-stycznia-2023-r.html
21.04.2024, 19:22

UCHWAŁA Nr LII/598/23 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 30 stycznia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy

Metadane

Data publikacji : 02.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Wędzińska Wydział Finansowy

Opcje strony