Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/budzet-1/wieloletnia-prognoza-f/30150,UCHWALA-Nr-LI57622-RADY-MIEJSKIEJ-LEGNICY-z-dnia-27-grudnia-2022-r.html
23.07.2024, 19:21

UCHWAŁA Nr LI/576/22 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 grudnia 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy

Metadane

Data publikacji : 03.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Krystyna Zabielna - Spała

Opcje strony