Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/budzet-1/wieloletnia-prognoza-f/30149,UCHWALA-Nr-LI57322-RADY-MIEJSKIEJ-LEGNICY-z-dnia-27-grudnia-2022-r.html
2023-09-29, 03:08

UCHWAŁA Nr LI/573/22 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 grudnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 03.01.2023
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Krystyna Zabielna - Spała