Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/budzet-1/wieloletnia-prognoza-f/29191,UCHWALA-Nr-XLVI52822-RADY-MIEJSKIEJ-LEGNICY-z-dnia-25-lipca-2022-r.html
20.06.2024, 22:08

UCHWAŁA Nr XLVI/528/22 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 25 lipca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy

Metadane

Data publikacji : 28.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Krystyna Zabielna - Spała

Opcje strony