Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/budzet-1/wieloletnia-prognoza-f/29191,UCHWALA-Nr-XLVI52822-RADY-MIEJSKIEJ-LEGNICY-z-dnia-25-lipca-2022-r.html
2023-09-29, 03:30

UCHWAŁA Nr XLVI/528/22 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 25 lipca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 28.07.2022
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Krystyna Zabielna - Spała