Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/budzet-1/opinie-rio/8772,Uchwala-Nr-II3342013-Skladu-Orzekajacego-Regionalnej-Izby-Obrachunkowej-we-Wrocl.html
18.05.2024, 09:06

Uchwała Nr II/334/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Legnicy przedstawionym wraz z projektem uchwa(...)

II/334/2013

Metadane

Data wytworzenia : 11.12.2013
Data publikacji : 16.12.2013
Data modyfikacji : 16.12.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Kulikowska
Osoba udostępniająca informację:
Msoltys

Opcje strony