Ostatnia aktualizacja strony: 25.04.2024, 10:23

Opinie RIO

Uchwała Nr II/334/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Legnicy przedstawionym wraz z projektem uchwa(...)

II/334/2013

Metadane

Data wytworzenia : 11.12.2013
Data publikacji : 16.12.2013
Data modyfikacji : 16.12.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Kulikowska
Osoba udostępniająca informację:
Msoltys

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL