Ostatnia aktualizacja strony: 22.09.2023, 15:17

Opinie RIO

Uchwała Nr II/363/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy przedłożonym wraz z projektem uchwa(...)

II/363/2012

Metadane

Data wytworzenia : 14.12.2012
Data publikacji : 14.12.2012
Data modyfikacji : 14.12.2012
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Sołtys
Osoba udostępniająca informację:
Msoltys
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL