Ostatnia aktualizacja strony: 22.09.2023, 15:17

Opinie RIO

Uchwała Nr II/33/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 27 stycznia 2012 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Legnicy, przedstawionej w uchwale Nr XV/145/11 Rady Miejskiej Legnicy (...)

Nr II/33/2012

Metadane

Data wytworzenia : 27.01.2012
Data publikacji : 31.01.2012
Data modyfikacji : 31.01.2012
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Sołtys
Osoba udostępniająca informację:
Msoltys
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL