Ostatnia aktualizacja strony: 23.02.2024, 15:18

Opinie RIO

Uchwała nr II/39/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2023 r.

w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Legnicy sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta Legnicy za 2022 rok

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 26.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Krystyna Zabielna - Spała
©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL