Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/budzet-1/opinie-rio/30453,Uchwala-Nr-II182023-Skladu-Orzekajacego-Regionalnej-Izby-Obrachunkowej-we-Wrocla.html
20.07.2024, 09:05

Uchwała Nr II/18/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Legnicy przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej Legnicy nr LI/577/22 z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2023

Metadane

Data publikacji : 16.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Krystyna Zabielna - Spała

Opcje strony