Ostatnia aktualizacja strony: 09.06.2023, 11:14

Opinie RIO

Uchwała Nr II/17/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Legnicy przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej Legnicy nr LI/576/22 z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy i uchwale Rady Miejskiej Legnicy nr LI/577/22 z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2023

Metadane

Data publikacji : 16.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Krystyna Zabielna - Spała
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL