Ostatnia aktualizacja strony: 29.02.2024, 15:16

Opinie RIO

Uchwała nr II/108/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Legnicy przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2023 rok

Metadane

Data publikacji : 16.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Krystyna Zabielna - Spała

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL