Ostatnia aktualizacja strony: 09.06.2023, 11:14

Opinie RIO

Uchwała nr II/107/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Legnicy przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 16.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Krystyna Zabielna - Spała
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL