Ostatnia aktualizacja strony: 21.02.2024, 11:40

Opinie RIO

Uchwała nr II/62/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 września 2022 r.

w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Legnicy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Legnicy za pierwsze półrocze 2022 r.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 27.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Wędzińska Wydział Finansowy
©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL