Ostatnia aktualizacja strony: 09.06.2023, 11:14

Opinie RIO

Uchwała nr II/38/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 2 maja 2022 r.

w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Legnicy sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta Legnicy za 2021 rok

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 05.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Wędzińska
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Wędzińska Wydział Finansowy
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL