Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/budzet-1/opinie-rio/27993,Uchwala-Nr-II202022-Skladu-Orzekajacego-Regionalnej-Izby-Obrachunkowej-we-Wrocla.html
18.07.2024, 20:12

Uchwała Nr II/20/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 3 lutego 2022 r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Legnicy przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej Legnicy nr XXXVIII/464/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2022

Metadane

Data publikacji : 09.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Krystyna Zabielna - Spała

Opcje strony